Operatheek

Posted on

Annelies Andries | Giuseppe Verdi: Ernani

Annelies Andries | Giuseppe Verdi: Ernani

 

Opera is teamwerk waarbij kunstenaars steeds opnieuw uitgedaagd worden hun ideologische visies te verzoenen met de praktische mogelijkheden.

 

In het volume Giuseppe Verdi: Ernani in de reeks Operatheek toont Annelies Andries hoe esthetische idealen botsten met de praktische vereisten van een operaproductie. De censuur verbood bepaalde politieke onderwerpen, zangers eisten dat hun stemmen zouden schitteren en het operahuis wilde een successtuk.

Leg in één zin uit waar het boek over gaat.
Hoe creëer je een succesvolle romantische opera? Dit boekje onderzoekt hoe de componist Giuseppe Verdi met zijn team op zoek ging naar het meest spraakmakende onderwerp voor een nieuwe opera en welke ideologische en praktische uitdagingen ze hierbij tegenkwamen.

Wat of wie heeft je geïnspireerd om voor dit onderwerp te kiezen?
Verdi’s opera’s waren voor mij het opstapje naar een passie voor dit genre, waardoor ik uiteindelijk musicoloog ben geworden. Ondertussen beluister en bestudeer ik veel verschillende soorten muziek en opera. Maar toen Opera Ballet Vlaanderen me vroeg om terug in zijn oeuvre te duiken voor dit Operatheekboekje, heb ik deze kans met beide handen gegrepen.

Heb je leestips  – boeken, blogs, tijdschriften, … – voor wie meer over het onderwerp wil weten?
Over Verdi is er al zoveel goeds en interessants geschreven. Als je meer wil weten over de politieke context waarin zijn opera’s furore maakten, dan is zeker Mary Ann Smart’s Waiting for Verdi: Italian Opera and Political Opinion, 1815-1848 (University of California Press, 2018) aan te raden. Als je wat meer wil weten over andere opera’s, kijk zeker ook eens naar de andere boekjes in de Operatheek-reeks.

Hoe verliep het schrijfproces voor dit boek? Heb je iets verrassends, grappigs of vreemds meegemaakt?
Mijn academisch onderzoek gaat vooral over opera in Frankrijk ten tijde van Napoleon. Dus ik was blij verrast Napoleon ook verschillende keren tegen te komen in mijn studie van Ernani. De Franse auteur Victor Hugo, wiens Hernani de inspiratiebron vormde voor Verdi’s opera, werd toen in Frankrijk gezien als een soort Napoleon van de literaire romantiek. Bovendien was het één van Napoleons meest geduchte politieke critici, Madame de Staël, die deze literaire romantiek oorspronkelijk op de kaart had gezet in Frankrijk.

Wat wil je dat de lezers van je boek onthouden?
Hoe opera echt teamwerk is waarbij kunstenaars steeds opnieuw uitgedaagd worden hun ideologische visies te verzoenen met de praktische mogelijkheden en waarbij ze rekening moeten houden met alle teamleden die samen het werk creëren.

Heb je plannen voor een volgende publicatie? Waar zal die over gaan?
Ik ben een boek aan het schrijven over opera en identiteitsvorming in het vroegnegentiende eeuwse Parijs van Napoleon. Ik onderzoek hoe de oude aristocratie, de nouveaux riches, en kunstenaars gebruik maakten van opera om elitaire gemeenschappen te creëren en om zich na de verwoestingen van de Franse Revolutie nieuwe identiteiten aan te meten.