event, Literature

Posted on

Boekpresentatie | Grotius’ Annales en Lipsius’ Monita | 24 maart, Leiden

BLN

Recentelijk zijn de delen 10 en 11 van Bibliotheca Latinitis Novae verschenen. U bent van harte welkom op de lezingenmiddag en boekpresentatie.

Vrijdag 24 maart 2023
Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal, Witte Singel 27, 2311BG Leiden
15:00 – 18:00

Programma
15:00 Opening
15:10 Henk Nellen: Roddels in de Republiek der Letteren: is Grotius als rooms-katholiek gestorven?
15.35 Jan Waszink: De Annales van Grotius: grote verwachtingen maar een verlaat resultaat.
15:55 Dirk van Miert: Digitaal en analoog vertaalde Annalen
16:15 korte pauze
16.20 Toon van Houdt, de Monita van Lipsius
16:35 Aanbieding eerste exemplaar van Grotius, Annales aan Harm-Jan van Dam
16:40 Harm-Jan van Dam: Neolatijn uitgeven: tekst en context
17:00 drankje en boekentafel

Aanmelden via biblatnov@gmail.com