Zangers der Groene Waranden

Beelden van de literair-historische groene rand rond Brussel

Edited by Martine De Clercq and Stefan Van den Bossche

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Met Zangers der groene waranden. Beelden van de literair historische groene rand rond Brussel is het Studiecentrum Maurice Roelants van de Katholieke Universiteit Brussel aan zijn tweede colloquium toe. Na het succes van het eerste, dat exclusief over de schrijver en cultuuranimator Maurice Roelants ging, werd nu geopteerd voor een ruimere invulling. Specialisten van verscheidene universiteiten behandelen de uiteenlopende literair-historische thema’s, alle verbonden met de groene rand rond de hoofdstad. Dat levert een aantal verrassende conclusies op. Via deze invalshoeken willen we op pad gaan, met de schrijvers bij de hand, door de groene rand rond Brussel.

Voorwoord
Martine de Clercq en Stefan van den Bossche

Ruusbroec in Groenendaal. Mystieke literatuur tussen kennis en kunst
Geert Warnar

Pieter Bruegel in de letterkunde
Julien Vermeulen

'Ik weet niet, of de locale kleur en eenvoudvolle toon U (...) zal "getroffen" schijnen'. Pol de Mont en het Pajottenland
Tom Sintobin

'"Zielevreê" en nervositeit'. Prosper Van Langendonck tussen stad en platteland
Hans Vandevoorde

Herman teirlinck en het luministisch impressionisme. Een bundel beschrijvingen als additionele ode aan de schilderkunst
Stefan van den Bossche

Kijken door een kartonnen lijstje. Zenne en Zoniën in het werk van Herman Teirlinck
Elke Brems

De topografie in het werk van Maurice Roelants
Martine de Clercq

Auteurs

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058675293

Publication: May 15, 2006

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46372

Download: https://books.google.be/books?id=q4LiCRq9UtAC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&hl=nl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Martine de Clercq is professor of English and comparative literature and Dean of the Faculty of Arts and Philosophy at the Catholic University of Brussels.
Stefan van den Bossche (1962), neerlandicus, docent moderne poëzie en cultuurfunctionaris van het cultuurcentrum Liedekerke, schreef recensies en essays voor onder meer de tijdschriften Vlaanderen, Ons Erfdeel, Poëziekrant en Leesidee. Hij publiceerde de essays 'Het Pajottenland door de schrijvers heen' (1992) en 'Een kortstondige kolonie. Santo-Tomas de Guatemala (1843-1854)'. 'Een literaire documentaire' (1997). Samen met Patrick Lateur stelde hij de bloemlezing religieuze poëzie 'Het evangelie volgens dichters' samen.