Godsdienst en Kerk in een geseculariseerde samenleving

Een keuze uit het werk van Karel Dobbelaere

Rudi Laermans

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Een selectie van Nederlandstalige opstellen geschreven door godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere. Ze zijn gegeroepeerd rond drie centrale thema's: theoretische reflecties, secularisatie en verzuiling, en de verhouding godsdienst, kerk en individu.

Ten geleide: Karel Dobbelaere, godsdienstsocioloog

Deel 1. Theoretische reflecties

  • Sociologie van de godsdienst

  • Godsdienst, religie en zingevingssystemen

  • Sekten en Nieuwe religieuze Bewegingen

  • Convergenties en divergenties in sociologische theorieën naargelang van de gebruikte paradigma's. Een reflectie vanuit het secularisatiedenken

Deel 2. Over secularisatie en verzuiling

  • Klemtonen in het godsdienstsociologisch onderzoek sinds 1970

  • Secularisatie en verzuiling in de Belgische politiek

  • De katholieke zuil nu: desintegratie en integratie

Deel 3. Godsdienst, Kerk en individu

  • De sociologische dimensie van het geloof en het lidmaatschap van de kerk

  • Godsdienst in Belië: een recent onderzoek gewikt en gewogen

  • Over godsdienst en de Kerk in Vlaanderen in 2000

Epiloog: Voor vrijheid en eer

Bibliografie Karel Dobbelaere

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061869245

Publication: November 25, 1998

Series: Sociologie Vandaag / Sociology Today 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45807

Download: https://books.google.be/books/p/leuven_university_press?q=&hl=nl&vid=9789061869245&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=y

Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Sociologie van de K.U.Leuven, waar hij ook het Centrum voor Cultuursociologie leidt. Hij is co-promotor van het interuniversitaire steunpunt Re-Creatief Vlaanderen.