Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw

Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken

Anna Bergmans

Regular price €38.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - hardback

In prijs verlaagd!
Slechts € 38,00 i.p.v. € 75,50

Middeleeuwse muurschilderingen horen vandaag als vanzelfsprekend bij een middeleeuws kerkgebouw. Dat was niet zo in de vroege 19de eeuw. Toen waren bijna nergens schilderingen zichtbaar. Die zaten immers meestal verborgen onder dikke verf- of kalklagen. Kort na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd de monumentenzorg belangrijk in de jonge Staat en kwamen grootse restauratieprojecten op gang. Tijdens die werkzaamheden werden op veel plaatsen schilderingen ontdekt die konden rekenen op een grote belangstelling: zowel de regering en de Koninklijke Commissie voor Monumenten als de archeologische en de neogotische beweging schonken ruim aandacht aan de vondsten, elk vanuit een eigen invalshoek en motivering. Wat dacht men over deze schilderingen? Wat wist en schreef men erover? Wat deed men ermee? Werden zij gedocumenteerd? Hoe werden zij gerestaureerd en geïntegreerd in het restauratieconcept van het kerkinterieur? Dit kunstboek brengt de geschiedenis van de middeleeuwse kerkbeschildering in de 19de eeuw, met bijzondere aandacht voor de helaas vaak toegepaste 'ontpleistering' van kerkinterieurs, waardoor een groot deel van de beschilderingen onherroepelijk verloren is gegaan.

Hiermee wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de monumentenzorg. In een epiloog wordt het onderzoek getoetst aan de hedendaagse kennis en restauratieopvattingen. Tegelijk is een inventaris van de middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken toegevoegd, een unieke 'status quaestionis' van een fascinerend aspect van de kunstgeschiedenis.

Inleiding

Deel I: 1830-1870

 1. Belangstelling voor oude muurschilderingen

 2. De vroegste ontdekkingen (tot 1862)

 3. Een beschermende maatregel

 4. Restauratie: het verleden doen herleven (1862-1870)

 5. Kritiek en wetenschappelijke belangstelling

 6. Besluit deel I

Deel II: 1870-1914

 1. De restauratie van middeleeuwse kerkinterieurs: "mettre à nu la belle pierre"

 2. Ontdekking, documentatie en verdwijning van schilderingen

 3. Restauratie van oude muurschilderingen

 4. Het discours

 5. Besluit deel II

Epiloog: de 20ste eeuw

 1. De restauratietheorie en -praktijk na 1914-1918

 2. Nieuwe kennis leidt tot nieuwe restauratiepraktijken

Algemeen besluit

Résumé/summary
Bijlagen
Inventaris
Lijst van afkortingen/Bibliografie/Bibliografisch repertorium/Indices

Format: Monograph - hardback

Size: 280 × 225 mm

ISBN: 9789061868996

Publication: June 22, 1998

Series: KADOC-Artes 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46018