Revolutie en notariaat, Antwerpen, 1794-1814

F. Stevens

Regular price €10.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

Voorwoord
Archivalia
Bronnenpublicaties en literatuur
Gebruikte afkortingen
Lijst van grafieken
Lijst van tabellen

Inleiding

 1. Nieuwe meesters, nieuwe wetten

 2. Het notariaat te Antwerpen op het einde van het Ancien Régime
 3. De Franse revolutionaire wetgeving inzake het notariaat en de invoering ervan te Antwerpen
 4. De Franse 'revolutionaire' pogingen tot hervorming van het notariaat tot de ventà´se-wet
 5. De hervorming van het notariaat in de jaren XI-XII
 6. De verdere evolutie van het Antwerpse notariaat tot 1814
 7. De situatie in 1814
 8. De globale notariële activiteit te Antwerpen. Een kwantitatieve analyse
 9. De notariële activiteit te Antwerpen. Een verdere analyse
 10. Akten betreffende het familierecht en het erfrecht
 11. Akten in de zakenrechtelijke en obligatoire sfeer
 12. Akten in semi-litigieuze zaken
 13. Akten sui generis

Besluit
Resumé et conclusion
Index van geografische namen
Index van persoonsnamen

Format: Monograph - paperback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061866558

Publication: January 1, 1994

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46161