Erasmiana Lovaniensia

Catalogus van de Erasmus-tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven november-december 1986

Edited by Chris Coppens, J. IJsewijn, Jan Roegiers, and Gilbert Tournoy

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Deze tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van de Academische Overheid van de K.U. Leuven. Ter gelegenheid van de vierhonderdvijftigste verjaring van Erasmus overlijden leek het gepast op een of andere manier de aandacht van een breder publiek te vestigen op een der grootste figuren die ooit in het Leuvens universitair milieu is werkzaam geweest. Deze verjaring valt bovendien samen met het opzetten van een samenwerkingsverband onder de Europese universiteiten waarin Leuven een rol wenst te spelen en waaraan Erasmus naam werd verbonden. Een zinvolle associatie, want, zoals verder in deze publicatie zal blijken, Erasmus schrijven en drijven heeft een onmisbare impuls gegeven aan de opbouw op Europees vlak van een werkelijk internationale cultuur die de middeleeuwse gedachtenwereld moest aflossen. Talrijk zijn de Europese universiteiten waar Erasmus een tijdlang heeft gestudeerd of gewerkt, Parijs, Leuven, Cambridge, Turijn, ... en nog talrijker die universiteiten waar hij vrienden, bewonderaars of tegenstanders vond.

Woord vooraf

Gebruikte afkortingen

J. Roegiers, Erasmiana te Leuven

J. IJsewijn, Erasmus tussen humanisme en theologie

G. Tournoy, Ephemerides

A. Jeugd en vormingsjaren, nr. 1-18

B. Tussen Engeland en Italië, nr. 19-33

C. Doorbraak als leidend humanist, nr. 34-85

D. Meegesleept in het reformatieconflict, nr. 86-97

E. Laatste jaren en "Nachleben", nr. 98-120

F. Erasmus in beeld, nr. 121-130

Registers

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061862260

Publication: January 01, 1986

Series: Supplementa Humanistica Lovaniensia 4

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45771

Download: https://books.google.be/books/p/leuven_university_press?q=&hl=nl&vid=9789061862260&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=y

Gilbert Tournoy is emeritus professor of Classical, Mediaeval and Renaissance Latin at KU Leuven.