Notariële nieuwigheden 2004-2005

Edited by Christoph Castelein and Luc Weyts

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

De publicatie Notariële nieuwigheden 2004-2005 is het zevende volume in de reeks Leuvense Notariële Geschriften van het Instituut voor Notarieel recht van de K.U.Leuven. Het bevat de referaten van de lezingen gehouden in het raam van de Postuniversitaire Cyclus 2004-2005.
Aan bod komen: preventieve en repressieve witwaswetgeving, de nieuwe ipr-codex, actuele ontwikkelingen inzake notarieel procesrecht en het notarieel bestuursrecht. Daarnaast is er ook aandacht voor de deontologische verhoudingen tussen notarissen, de schenkings- en successierechten in Vlaanderen en Brussel en recente evoluties met betrekking tot de notariële kredietakten. 
Dit boek is een must voor elke notaris, advocaat en magistraat die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het Notarieel recht.

Hoofdstuk 1. Preventieve en repressieve witwaswetgeving, mede voor de notaris
Bart Spriet

1. Inleiding
2. Preventief-administratief luik: wet van 11 januari 1993, na wet van 12 januari 2004
3. Repressief-strafrechtelijk luik: artikel 505 juncto artikel 66-67 can het strafwetboek

Hoofdstuk 2. De nieuwe ipr-codex voor de notaris
Afdeling 1. Inleiding tot de codex ipr
Hans Van Houtte en Johan Verlinden

1. Algemene structuur
2. Specifieke materies

Afdeling 2. Familiaal vermogensrecht in de codex ipr
Alain Verbeke

1. Relatievermogensrecht
2. Erfrecht en testamenten
3. Schenkingen

Hoofdstuk 3. Actuele ontwikkelingen inzake notarieel procesrecht: verzegeling, boedelbeschrijving, vereffening en verdeling
Vincent Sagaert

1. Verzegeling
2. Boedelbeschrijving
3. Procedurele aspecten van de vereffening-verdeling

Hoofdstuk 4. Deontologische verhoudingen tussen notarissen

1. Deontologie
2. Notarissen
3. Wetgeving
4. Reglementen
5. Bevoegdheden
6. Bemiddeling
7. Procedure
8. Maatregelen
9. Sancties
10. Besluit

Hoofdstuk 5. Recente ontwikkelingen binnen het notarieel bestuursrecht
Marc Boes

1. Ruimtelijke ordening
2. Monumenten en landschappen
3. Het bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995

Hoofdstuk 6. Schenkings- en successierechten in Vlaanderen en Brussel
Jan Grillet

1. Algemeenheden
2. De roerende schenkingen

Hoofdstuk 7. Hypothecair krediet. Recente evoluties met betrekking tot de notariële kredietakten
Dirk Meulemans

1. Een overzicht in vogelvlucht van de kredietwetgeving aan de hand van vijf schema's
2. Recente nieuwe wetgeving
3. Enkele aandachtspunten bij het verlijden van de notariële akte van hypothecair krediet
4. De verplichte poging tot minnelijke schikking
5. De verhuring van het gehypothekeerde goed: tegenwerpelijkheid van de huur aan de hypothecaire schuldeiser (de kredietgever)

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 × 20 mm

270 pages

ISBN: 9789058674968

Publication: October 07, 2005

Series: Leuvense Notariële Geschriften 7

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46048

Download: https://books.google.be/books?id=_ZJJ-oSDdoQC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&hl=nl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Luc Weyts is erenotaris en professor emeritus aan de KU Leuven.