Hoe dichtbij is de toekomst?

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Bart Raymaekers

Regular price €17.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Het elfde volume van de 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw' biedt de lezer een prima overzicht van het vele onderzoek dat aan de K.U.Leuven uitgevoerd wordt. Doorbraken en vernieuwingen, synthese en reflectie wisselen elkaar af. Kortom, wetenschap toegankelijk voor een ruim publiek.

Vooraanstaande denkers en onderzoekers zoals Godfried Danneels, André Decoster, Bart De Moor, Bart De Strooper, Vera Hoorens, Mathijs Lamberigts, Marc Hooghe, Danny Huylebroeck, Christian Maes, Paul Moyaert, Robert Schoonheydt, Joop van der Horst en Jozef Van Langendonck willen gids zijn op hun eigen domein. Ze stellen vragen, analyseren en bieden meer dan eens onverwachte perspectieven.

GELOOF EN MODERNITEIT
Kardinaal Godfried Danneels

1. Inleiding
2. Spanningsveld
3. Vanwaar dit conflict?
4. De niet-plausibiliteit van het geloof

 

 

BIO-INFORMATICA: HOE ALGORITMEN TOT LEVEN BRENGEN? 
Bart De Moor

 

 

1. Inleiding
2. Wat is bio-informatica?
3. Toepassingen
4. De (nabije) toekomst: systeembiologie

ONBEVOOROORDEELD EN ONBEVANGEN?
SEKSIME, RACISME, EN 'AGEISME' VANDAAG

Vera Hoorens

1. Is Kuifje al terug uit Afrika? Over de dingen die (niet) voorbijgaan
2. Het diepe water tussen zeggen en doen
3. De stereotype-code
4. Stereotypes kleuren je dag
5. De vijfde kolonne van de discriminatie
6. De kracht (?) van egalitair denken
7. Stereotypes in Vlaanderen: Wie zijn ze? Wat drijft hen?
8. In den beginne was er gedrag. Of stereotypes? Of toch gedrag?
9. Toch rechtvaardigheid?
10. Vrouwen moeten altijd het laatste woord hebben (en dus ook deze auteur)

DE OPVATTINGEN VAN ALBERT DONDEYNE (1901-1985) OVER TOLERANTIE EN GODSDIENSTVRIJHEID
HUN RELEVANTIE VOOR DE 21STE EEUW

Mathijs Lamberigts

1. A. Dondeyne
2. De woelige jaren 1945-1962
3. Dondeyne over godsdienstvrijheid, voor en tijdens Vaticanum II
4. Vaticanum II over godsdienstvrijheid: de lange weg van idee naar werkelijkheid
5. De receptie van Dignitatis Humanae
6. Uitdagingen voor morgen
7. Liever een haalbare en concrete positieve tolerantie dan een theoretische godsdienstvrijheid
8. Besluit

 

 

DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER: HOOP VANUIT HET FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Tim Dejaegere en Bart De Strooper

 

 

1. Inleiding: de ambitieuze doelstelling van de biotechnologie
2. De ziekte van Alzheimer: een definitie op twee niveaus
3. Vooruitgang in de pre-biotech-periode
4. Eerste aanvalsgolf: moleculaire genetica
5. De tweede aanvalsgolf: moleculaire celbiologie
6. Te onderzoeken therapeutische strategieën
7. Besluit

NAAR EEN DEMOCRATIE ZONDER PARTIJEN?
CRISIS EN TRANSFORMATIE VAN HET PARTIJSYSTEEM

Marc Hooghe

1. De crisis van de politieke partijen
2. Een algemeen verschijnsel
3. Oorzaken van het verval
4. Verder zonder partijen?
5. Functies van partijen
6. Functionele equivalenten
7. De evolutie van politieke partijen
8. Risico's bij de transformatie

DE TRIOMF VAN HET EMBRYO
Danny Huylebroeck

1. Inleiding
2. Het embryo als subliem architect
3. Modeldieren in de embryologie
4. Genen in cellen van belangrijke centra controleren de embryonale ontwikkeling: enkele voorbeelden
5. Groeifactoren en de interpretatie van hun actie
6. Stamcellen van zoogdierembryo's en adulte weefsels: eigenschappen en potentieel
7. De grote verwarring en de nood aan een regulatorisch kader
8. Wat brengt de toekomst?
9. Een bijkomende reflectie

UITDAGINGEN VOOR DE NIEUWSTE FYSICA
Christian Maes

1. Klassieke fysica. De fysica rond 1900
2. Het wonderjaar 1905. Start van de moderne fysica
3. Fysica van de twintigste eeuw. De moderne fysica
4. Uitdagingen. De nieuwste fysica

 

 

ONGELIJKHEID EN ARMOEDE OP WERELDVLAK: WAT METEN WE? WAT WETEN WE?
André Decoster

 

 

1. Inleiding
2. Ongelijkheid en armoede: conceptuele gelijkenissen en verschillen
3. Ongelijkheid op wereldvlak
4. Armoede op wereldvlak
5. Besluit

DE "ACTIEVE" WELVAARTSSTAAT
Jef Van Langendonck

1. De welvaartsstaat
2. Crisis van de welvaartsstaat
3. De primitieve reactie: afbraak?
4. De nieuwe realistische reactie: actieve welvaartsstaat
5. Terug naar de essentie: Wat is sociale Zekerheid? Wat moet zij doen?
6. Het recht op arbeid
7. En het recht op vrij gekozen arbeid
8. Een conclusie

KLEI EN KLEIMINERALEN: VAN POTTENBAKKERIJ TOT NANOTECHNOLOGIE
Robert A. Schoonheydt

1. Inleiding
2. De structuur van kleimineralen
3. De belangrijkste eigenschappen van kleimineralen
4. Nanofilmen
5. Besluiten en perspectieven

HET GEWICHT VAN HET GEWETEN
ETHIEK IN HET LICHT VAN DE PSYCHOANALYSE

Paul Moyaert

1. Aan gene zijde van het lustprincipe: het masochisme en de bereidheid te lijden
2. Overwaardering en de stem van het geweten
3. De spanning binnen het geweten zelf
4. Het archaïsche Superego is niet het geweten van het personalisme
5. De misrekening van de Verlichting
6. Besluit

HET NEDERLANDS IN DE 21STE EEUW
Joop van der Horst

1. Drie onderscheidingen in de taalwetenschap
2. Toekomst, heden en verleden van de Standaardtaal
3. Bespreking

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058674616

Publication: April 26, 2005

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 11

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45952

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan KU Leuven. - Hoger Instituut van Wijsbegeerte, KU Leuven