De rationaliteit en haar grenzen: kritiek en deconstructie

Arnold Burms and Herman De Dijn

Regular price €21.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

Benadering van enkele klassieke filosofische kwesties vanuit een door de Angelsaksische taalfilosofie geïnspireerde visie op de zingevende rede.

HOOFDSTUK I: MANIPULATIE, KENNIS, ZINGEVING

HOOFDSTUK II: DE IDEOLOGIE VAN HET INDUVIDUALISME ALS ONTKENNING VAN DE ZINGEVING
Cultuurhistorische achtergrond
Ideologie van de behoeften
De instrumentalistische opvatting van rationaliteit
"Alleen geluk is waardevol"
De illusie van de autonome wil

HOOFDSTUK III: ZINGEVING
Zingeving en transcendentie
Transcendentie en deconstructie

HOOFDSTUK IV: WETENSCHAP EN ZINGEVING
Ontluistering en betovering
Een culturele verschuiving
Moraal en godsdienst onafhankelijk van de wetenschap

HOOFDSTUK V: WETENSCHAP EN REALITEIT
Achtergrond van het debat: tegenstrijdige waarde-oordelen
Realisme versus antirealisme: een pseudoprobleem
Zingeving en kenactiviteit
Terugblik op de drie conflicterende waarde-oordelen
Grenzen van de wetenschap

HOOFDSTUK VI: TOTALITAIR DENKEN EN DECONSTRUCTIEF DENKEN
Utilisme als totalitaire idee
Universalisme en particularisme
Zingeving en manipulatie

Verdere literatuur
Personenregister

Format: Monograph - paperback

Size: 240 × 160 × 10 mm

105 pages

ISBN: 9789058674579

Publication: February 16, 2005

Series: Wijsgerige Verkenningen 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46155

Herman De Dijn is Emeritus Professor of Philosophy at the Institute of Philosophy, KU Leuven.