Logica: formeel en informeel

W. De Pater and R. Vergauwen

Regular price €24.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Vierde druk - 2016
De logica vormt geen massief blok, maar is veeleer opgebouwd als een mozaïek van verschillende deeldisciplines die thematisch verwant zijn. Het overkoepelend thema is wel "Wat volgt uit wat?", maar deze formule is voor verschillende interpretaties vatbaar, gaande van gronden die relevant zijn voor het aannemelijk maken van een conclusie (informele logica) tot strikte geldigheid (formele logica, waarvan de hedendaagse vorm de symbolische logica is). Zo komen onder meer aan bod: het topisch redeneren, de studie van de drogredenen en de leer van de definitie, naast de syllogistiek en de symbolische logica. Door de brede opzet is dit boek niet alleen van belang voor studenten in de logica, maar bv. ook voor filosofen, psychologen en linguïsten.

Deel 1: de traditionele logica

  • Logica, redeneringen en geldigheid
  • Redelijke interpretatie
  • Drogredenen
  • De syllogistiek

Deel 2: de symbolische logica

  • Propositielogica
  • Traditionele, klassieke, en niet-klassieke logica's. Een axiomatisch systeem van de syllogistiek
  • Predikatenlogica
  • Klassenlogica

Deel 3: informele logica

  • Informele logica en het topisch redeneren
  • De definitie

Is dit allemaal logica? Een nabeschouwing
Oefeningen
Oplossingen bij de oefeningen
Geciteerde werken
Personen- en zakenregister

Format: Textbook - paperback

Size: 240 × 160 × 18 mm

ISBN: 9789058674517

Publication: February 01, 2005

Series: Wijsgerige Verkenningen 12

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 50075