Opvoedingsondersteuning

Visie en kwaliteit

Edited by Lieve Vandemeulebroecke and Agnes De Munter

Regular price €26.90 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Dit boek vormt het resultaat van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De drieledige opdracht bestond erin een conceptueel kader te ontwikkelen voor gezins- en opvoedingsondersteuning met daaraan gekoppeld een kwaliteitskader, een evaluatie te maken van het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en beleidsvoorstellen te formuleren. De invulling van deze opdracht wordt in deze publicatie gepresenteerd, voorafgegaan door een methodologische situering en uiteenzetting van het onderzoek. Na een verantwoording voor de keuze van de Delphimethodologie volgt een begripsomschrijving van opvoedingsondersteuning waarbij, naast een definitie, een aantal uitgangspunten en werkingsprincipes geëxpliciteerd en verantwoord worden. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de term "empowerment": niet enkel een verheldering van dit abstracte begrip maar ook zijn betekenis voor de praktijk van het werken met ouders. In een volgend hoofdstuk wordt het ontwikkelde kwaliteitskader voor opvoedingsondersteuning voorgesteld. Het aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en de positie en verantwoordelijkheid van begeleid(st)ers in opvoedingsondersteuning ten aanzien van ouders vormen de onderwerpen van de twee volgende hoofdstukken. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan het opvoedingsondersteunend werken met allochtone ouders.

Inleiding

Deel I - Opvoedingsonderstuening van praktijk naar theorie en terug: een delphi-onderzoek
A. De Munter, L. Vandemeulebroecke, B. Maes, W. Hellinckx, P. Ghesquière, H. Grietens, H. Colpin

Deel II - Een verantwoorde begripsomschrijving
L. Vandemeulebroecke, H. Colpin, B. maes, A. De Munter

Deel III - Empowerment als leidend beginsel
K. Nys

Deel IV - Van de begripsomschrijving naar een kwaliteitskader
G. Snoeck, L. Van den Wijngaerde

Addendum bij deel IV: een competentieprofiel voor de begeleiders van opvoedingsondersteuning

Deel V - Het aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen geëvalueerd
L. Vandemeulebroecke, G. Snoeck, L. Van den Wijngaerde

Deel VI - Verantwoordelijkheid van ouders en legitimering van opvoedingsondersteuning
H. Baartman

Deel VII - Cultuurgevoelige opvoedingsondersteuning: werken met "anders-culturele beelden" over gezin en opvoeding in de migratie
P. meurs, G. Julian, G. Cluckers

Biografie auteurs

Format: Textbook - paperback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058674203

Publication: October 13, 2004

Series: Studia Paedagogica 39

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 67342