Slachtoffer-daderbemiddeling

Een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling

Ivo Aertsen

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Inleiding

 1. Slachtoffer-daderbemiddeling en herstelrecht

 2. Voorlopige probleemformulering
 3. Methode
 4. Plan

Hoofdstuk 1 - Actuele Kritieken met betrekking tot de strafrechtsbedeling

 1. Accentuering en veralgemening van kritieken

 2. Focus op de gevangenisstraf
 3. Kritieken nader bekeken

Hoofdstuk 2 - De evolutie naar participatieve en consensuele benaderingen

 1. Autonomie en afhankelijkheid: het onstaan van de onderhandelingshuishouding

 2. Van verzorgingsstaat naar participatiestaat
 3. Responsabilisering en recht
 4. Alternatieve conflictregeling: van tecniek naar globale benadering
 5. Overleg en participatie binnen het strafrecht

Hoofdstuk 3 - De emancipatie van het slachtoffer

 1. De aandacht voor de slachtoffers van misdrijven

 2. Noden van slachtoffers met betrekking tot herstel en bemiddeling
 3. Wettelijke mogelijkheden tot herstel

Hoofdstuk 4 - Bemiddeling en herstelrecht: een situering

 1. Ontstaan en evolutie van een beweging

 2. Slachtoffer-daderbemiddeling in België

Hoofdstuk 5 - Bemiddeling en herstelrecht: een vraagstelling

 1. Het definiëren van herstelrechtelijke benaderingen

 2. Kritieken op herstelrechtelijke benaderingen
 3. Bemiddeling bij ernstige misdrijven
 4. Probleemstelling

Hoofdstuk 6 - Een theoretische verkenning

 1. Paradigmatische benaderingen

 2. Herstelrechtelijke theorieën

Hoofdstuk 7 - Theoretische uitdieping: drie dwarsdoorsneden

 1. Het bemiddelingsproces

 2. De organisatie van bemiddeling
 3. Bemiddeling en (straf)recht

Hoofdstuk 8 - Empirische toetsing

 1. Herformulering van het hypothetische bemiddelingsmodel

 2. Het project 'herstelbemiddeling'
 3. Het proces van herstelbemiddeling
 4. Het samenwerkingsverband
 5. Besluit: de finaliteit van herstelbemiddeling

Conclusies

 1. Schets van een studie

 2. Bemiddeling, herstelrecht en strafrecht
 3. Beleidskader
 4. Criminologisch onderzoek en praktijk

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058673732

Publication: June 07, 2004

Series: Society, Crime and Criminal Justice 29

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46187

Download: https://books.google.be/books?id=0xbOI64lEWsC&printsec=frontcover&dq=9789058673732&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj88O3gxL7wAhVJs6QKHRVYBi0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=9789058673732&f=false

Ivo Aertsen is Professor of Criminology and Restorative Justice at KU Leuven.