Diagnostische en Therapeutische Gids

Edited by Raymond Verhaeghe, X. Bossuyt, and W. Peetermans

Regular price €26.00 (including 6% VAT) Sale

Referencework - paperback

Dit inmiddels “klassiek” geworden vademecum bestaat sinds ruim 25 jaar en is aan zijn zesde editie toe. Het bevat informatie voor de dagelijkse geneeskunde praktijk. Door het handige formaat, de soepele plastic omslag, de aantrekkelijke kleurcode per hoofdstuk en de overzichtelijk opgestelde tabellen is de Diagnostische en Therapeutische Gids een ‘zakboekje’ dat in geen enkel (ziekenhuis)laboratorium of artsenpraktijk mag ontbreken. Het boekje bestaat uit vijf delen. Het eerste hoofdstuk bestaat uit een alfabetische lijst met beschikbare laboratorium-onderzoeken en normale waarden, met daarnaast uitleg bij specifieke testen. In het tweede hoofdstuk gaat de aandacht uit naar in vivo onderzoeken en –functiemetingen, daar waar hoofdstuk drie specifieke diagnostische problemen behandelt en hoofdstuk vier therapeutische richtlijnen en aanbevelingen omvat. In het vijfde hoofdstuk tenslotte wordt even stilgestaan bij administratieve informatie met bijdragen over sociaal en pastoraal werk.

1. In vitro testen en onderzoeken

 1. Bemonsteringsprocedures en referentiewaarden

 2. Uitleg bij specifieke testen
  1. Algemene chemie
  2. Bloedstolling
  3. Chemische analyses mbt "inborn errors of metabolism"
  4. Endocrinologie
  5. Gastro-intestinale hormonen
  6. Hematologie
  7. Immunologie
  8. Therapeutische drugmonitoring
  9. Toxicologisch onderzoek
  10. Tumormerkers
 3. Microbiologie
 4. Pathologische ontleedkunde

2. In vivo onderzoeken - functiemetingen

 1. Functieonderzoek van de bloedvaten

 2. Functieonderzoek in de gastro-enterologie
 3. Nuclearie geneeskunde - in vivo
  1. Onderzoeken
  2. Therapie met radionucliden
 4. Onderzoeken van lever en galwegen
 5. Pneumologie
 6. Radiologie
 7. Urologische diagnostiek

3. Diagnostische problemen

 1. Verhoogde bloedings- en tromboseneiging

 2. Electrolyten en zuur-base stoornissen
 3. Gastro-enterologie: diagnostische benadering
 4. Gewrichtsaandoeningen en osteoporose
 5. Hematologie
  1. Rode bloedcellen
  2. Witte bloedcellen
  3. Trombocyten
  4. Diagnostische criteria van enkele hematologische aandoeningen
 6. Hepatologie
 7. Koorts van onbekende oorsprong
 8. Oncologie: diagnostische benadering
 9. Orthopedische acute aandoeningen

4. Therapeutische richtlijnen en aanbevelingen

 1. Antimicrobiële geneeskunde

 2. Antitrombotische, trombolytische en hemostatische geneesmiddelen
 3. Transfusie van bloedderivaten
 4. Cardiologie: behandeling van cardiale urgenties
 5. Endocrinologie: therapeutische schemata bij urgenties
 6. Gastro-enterologie: therapeutische problemen en technieken
 7. Heelkunde
 8. Hepatologie
 9. Infusies
 10. Oncologie
 11. Palliatieve en terminale zorgen
 12. Pneumologie: therapeutische aanbevelingen
 13. Reumatologische behandelingsschemata
 14. Urgentiegeneeskunde en kritische zorgen
 15. Urologie: behandeling van acute ziektebeelden

5. Administratieve informatie

 1. Patientenbegeleiding

  1. Sociaal werk
  2. Pastorale dienst

Format: Referencework - paperback

Size: 193 × 125 mm

498 pages

ISBN: 9789058672384

Publication: October 08, 2002

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45731