Averbode, een uitgever apart (1877-2002)

Rita Ghesquiere and Patricia Quaghebeur

Regular price €77.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - hardback

Het verhaal van de uitgeverij Averbode begint in 1877, wanneer de norbertijnen bij de uitbouw van de Aartsbroederschap van O.-L.-Vrouw van het H. Hart het belang ontdekken van religieus propagandamateriaal, zoals bidprentjes en almanakken. De Mariadevotie, het missionair reveil en de eucharistische beweging vormen de motor voor een waar persapostolaat dat aanvankelijk in het teken staat van geloofsopvoeding en volksontwikkeling. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wordt ook de jeugd als aparte doelgroep ontdekt. Zonneland verschijnt voor het eerst in 1920: het is de start van een omvangrijk jeugdboeken- en tijdschriftenfonds.

Deze multidisciplinaire studie beschrijft hoe de uitgeverij Averbode evolueerde in de religieuze modernisering en wist stand te houden in een pluriforme en geseculariseerde wereld.

Naar Belgische normen ontwikkelde zij een grootschalig en tweetalig persapostolaat, waardoor zij een "aparte plaats inneemt in het Vlaamse uitgeverslandschap. Het boek besteedt tevens aandacht aan de moeilijke kunst van het ondernemen in de schaduw van een abdij.

Inleiding

Deel 1: Averbode: abdij en onderneming

De norbertijnen van Averbode (ca 1134-2002)
Herman Janssens

Ondernemen in de schaduw van een abdij (1881-2002)
Erik Buyst en Peter Heyrman

Deel 2:Averbode, uitgeverij en religieus apostolaat

Mariadevotie, hefboom voor een uitgeversbedrijf (1877-1914/1973)
Lieve Gevers en Anneleen Vuurstaek

De Eucharistische Kruistocht (1920-1963)
Patricia Quaghebeur

Het religieuze boekenfonds: dienst aan de geloofsgemeenschap (1963-2002)
Leo Kenis

Missionering in de publicaties van Averbode (1893-1958)
Carine Dujardin

Deel 3: De jeugduitgeverij

"Een vloed van stichtelijke kinderlectuur". Het jeugdfonds (1920-1960)
Rita Ghesquière

Crisis, vernieuwing en professionalisering in het jeugdfonds (1960-2002)
Rita Ghesquière

Daniël de Kesel, alias Nonkel Fons: journalist en missionaris (1912-1996)
Liesbeth Vercammen

Mooie plaatjes. Illustratie, lay-out en beeldverhaal in de jeugdtijdschriften (1920-2002)
Frank Huygens

Deel 4 : Katholieke gezins- en opiniebladen van Averbode

"Steeds volks en aangenaam". De weekbladen voor volwassenen (1903-1968)
Jan De Maeyer

La Semaine d'Averbode: een halve eeuw katholieke opvoeding en ontspanning (1907-1968)
Reine Meylaerts

Besluit
Bijlagen
Bibliografie
Indices

Format: Edited volume - hardback

Size: 280 × 225 mm

448 pages

ISBN: 9789058672322

Publication: June 15, 2002

Series: KADOC-Artes 6

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45573