Meesters en meesteressen (II)

Een sociale geschiedenis van leerkrachten lager onderwijs in België. Deel II: de Franse Tijd

Maurits De Vroede

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Hoofdstuk I: Een nieuw soort leekrachten?

Hoofdstuk II: De particuliere meesters en meesteressen onder druk

Hoofdstuk III: Onder het vrijheidsregime
1. Openbare onderwijzers
2. Particuliere meesters en meesteressen
3. Na 1808: onder de Keizerlijke Universiteit

Hoofdstuk IV: Taken en taakvervulling
1. Taakomschrijving
2. Bekwaamheid
3. Gedrag en taakuitvoering

Hoofdstuk V: Sociale positie
1. Bronnen van inkomsten uit het schoolhouden
2. Globale inkomsten
3. Vergelijking met wedde- en loontrekkenden
4. Bestuurlijke functies

Hoofdstuk VI: Tot besluit: oud en nieuw

Bijlagen
Gebruikte afkortingen
Bibliografie
Register van persoons- en plaatsnamen

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058671189

Publication: May 18, 2001

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 23

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46013

Download: https://books.google.be/books?id=Hztrv_kkk-IC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false