Denken over onze oorsprong

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Pieter d'Hoine and Bart Pattyn

Regular price €39.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Wetenschappelijke inzichten over de oorsprong van de kosmos spreken tot de verbeelding. Niet zelden zetten ze onze vertrouwde opvattingen op losse schroeven. Wetenschappers spreken bijvoorbeeld over een context waarin tijd nog niet bestond, een situatie die dus per definitie niet te situeren valt in de tijd. Hoe stellen ze zich die oorsprong dan precies voor? In deze bundel gaat het ook over het ontstaan van onze planeet aarde, over het begin van het leven op aarde en over het moment waarop de mens zich begon te onderscheiden van andere dieren. Dergelijke narratieven over de oorsprong van het universum en het leven zeggen onvermijdelijk iets over wie wij, mensen, zijn.

Daarnaast biedt dit volume van Lessen voor de eenentwintigste eeuw ook een staalkaart van ander actueel onderzoek. Dat gebeurt aan de hand van toegankelijke teksten over wetenschappelijke ontwikkelingen in heel verschillende vakgebieden: van de zin van patenten in tijden van pandemie, over de doeltreffendheid van mindfulness en het belang van duurzaam voedsel, tot de ongekende mogelijkheden van artificiële intelligentie.  

Met bijdragen van Thomas Hertog, Manuel Sintubin, Bert De Groef, Wouter Wolf, Reinhilde Veugelers, Chantal Mathieu, Katleen Van der Gucht, Tim Van de Cruys, Annemie Geeraerd, Tom Toremans, Pierre Van Hecke, Gabrielle De Lannoy, Joris Vlieghe, Philip Dutré en Karel van Oudheusden


Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

300 pages

ISBN: 9789462703315

Publication: March 28, 2022

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 28

Languages: Dutch; Flemish

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is als hoogleraar verbonden aan het De Wulf-Mansion Centrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert antieke wijsbegeerte en filosofische grondslagen van de geesteswetenschappen. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.