Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten

Edited by Hans Cools and Jasper van der Steen

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

VIEW Edited volume - ebook

Gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen
De vroegmoderne periode kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en Vlaanderen. In maatschappelijke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen opiniemakers bijvoorbeeld graag op de economische, politieke, sociale en culturele verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is uiteraard toe te juichen, maar het politieke gebruik van historische verwijzingen staat ook op gespannen voet met wetenschappelijke geschiedbeoefening. Beleidsmakers lijken geschiedenis te zien als een grabbelton waaruit ze naar believen kunnen putten. Vele vroegmodernisten staan dan ook eerder sceptisch tegenover de maatschappelijke benutting van academische inzichten. Hoe gaan historici van de vroegmoderne tijd best om met deze praktijk?

Deze vraag staat centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen. De bijdragen besteden onder andere aandacht aan het gebruik van vroegmoderne geschiedenis in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen. Het jaarboek werpt daarmee nieuw licht op de vraag hoe en waarom (onderzoek over) de vroegmoderne periode wordt geïnstrumentaliseerd en gerepresenteerd in actuele maatschappelijke debatten, en welke rol vroegmoderne historici daarbij zouden kunnen spelen.

Format: Edited volume - paperback

Size: 240 × 170 mm

200 pages

ISBN: 9789462702608

Publication: October 26, 2020

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: English

Hans Cools is verbonden aan de KU Leuven, waar hij onder andere Geschiedenis van de Nieuwe Tijd en Politics and Societies in the Early Modern World doceert.
Jasper van der Steen is postdoc-onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij werkt momenteel aan zijn NWO veni-project 'The Nassaus and the Family Business of Power in Early Modern Europe'.