Slagen voor het toelatingsexamen van arts en tandarts

Theorie & oefeningen: fysica, wiskunde, chemie, biologie

Mohamed Ayadim and Ellen Decaestecker, contributions by Lutgarde Arckens, Mieke De Cock, Bert De Groef, and Mario Smet, and editorial coordination by Hilde Rosseel

Regular price €45.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2019-2020

Ideale voorbereiding voor het toelatingsexamen van arts en tandarts

. behandelt de basisbegrippen uit de fysica, chemie, biologie en wiskunde
. geschikt voor zelfstudie
. combineert bondige samenvattingen en (meerkeuze)vragen

Droom je van een carrière als arts of tandarts? Dit zelfstudieboek biedt je de perfecte voorbereiding. Het behandelt alle relevante basisbegrippen uit de fysica, chemie, biologie en wiskunde die elke deelnemer aan het toelatingsexamen arts en tandarts moet beheersen. Aan het begin van elk hoofdstuk krijg je een korte herhaling van de verschillende sleutelbegrippen uit elk wetenschapsdomein. De bijhorende vragen met correctieve feedback worden aangevuld met oplossingsstrategieën en vormen zo een handig hulpmiddel bij de zelfstudie. De oplossingen van de vragen laten je bovendien kennismaken met een evaluatiemethode waarin verbanden worden gelegd tussen de verschillende disciplines.

Het doel van dit boek is tweeledig: eerst worden de basisconcepten van de vier disciplines aangereikt, vervolgens leert men deze op elkaar af te stemmen. Door de combinatie van bondige samenvattingen en (meerkeuze)vragen verwerft de student op een efficiënte manier theoretische vakkennis. Met deze methode onderscheidt het boek zich van andere handboeken, die enkel een opsomming van meerkeuzevragen bieden. Slagen voor het toelatingsexamen van arts en tandarts is een leer- én werkboek, dat een perfecte voorbereiding biedt op het toelatingsexamen van arts en tandarts.

Met bijdragen van: Lutgarde Arckens (KU Leuven), Mieke De Cock (KU Leuven), Bert De Groef (KU Leuven) en Mario Smet (KU Leuven)
Coördinator: Hilde Rosseel


Format: Textbook - paperback

Size: 297 × 210 mm

500 pages

ISBN: 9789462702325

Publication: September 01, 2020

Languages: Dutch; Flemish

Bert De Groef is verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Hij is betrokken bij verschillende projecten rond wetenschapsverspreiding en –educatie
Ellen Decaestecker is als hoogleraar verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op ecologische en evolutionair onderzoek van gastheer-microbioom interacties. Conceptueel denken wordt gecombineerd met de nieuwste technieken (metagenomica, epigenetica, metabolomica en theoretisch modelleren) om interdisciplinair onderzoek te kunnen uitvoeren en microbiële ecologie te linken aan fysiologisch en biomedisch onderzoek. Ze doceert Evolutie, Ecologie, Zoologie, Humane en Vergelijkende Biologie in de bachelors Biologie, Bio-ingenieur, Biomedische en Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.
Lutgarde Arckens is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Biologie van de KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich in het domein van de neurobiologie, toegespitst op de impact van veroudering en schade aan zintuigen op de fysiologie en werking van de hersenen. Ze geeft les in de bachelor-en masteropleidingen biologie, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen en in de opleiding tot burgerlijk ingenieur.
Mario Smet is als hoogleraar verbonden aan het Departement Chemie van de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op organische synthese en polymeerchemie. Hij geeft les in de bachelor- en masteropleiding chemie en in de opleiding tot burgerlijk ingenieur.
Mieke De Cock is als hoogleraar verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich toe op het leren en onderwijzen van fysica en sterrenkunde, zowel bij leerlingen in het secundair onderwijs als studenten aan de universiteit.
Mohamed Ayadim is auteur van verschillende didactische handboeken. Hij is verbonden aan UC Louvain als docent Algemene chemie, Organische chemie, Organische chemie toegepast op geneesmiddelen en Milieuvraagstukken rond luchtvervuiling en radioactieve vervuiling.