Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden

Nieuwe Tijdingen

Edited by Joop W. Koopmans and Dries Raeymaekers

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

VIEW Edited volume - paperback
Nieuw nummer van het tijdschrift Nieuwe Tijdingen
Centraal in dit nummer van Nieuwe Tijdingen staan de evolutie en vormgeving van festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden. Daarbij belichten de auteurs feesten van allerlei aard, bijvoorbeeld als gevolg van de Reformatie of de Franse Revolutie. Ze onderzoeken de rol van traditie en innovatie bij feestelijk vertier, de weergave en verslaggeving van feestelijkheden in media en kunsten, de rol van materiële cultuur in festiviteiten en de rol van veranderende normen en waarden met betrekking tot feestvieren in uiteenlopende sociale milieus. Zowel elitaire festiviteiten als vormen van volksvermaak komen aan bod. Zo gaat het onder meer over vorstelijke intredes, carnavalsvieringen, feestmaaltijden, loterijen, ‘kwelspelen’ en illuminaties.
Van feest tot feest — Evolutie en vormgeving van feestelijk vertier in de vroegmoderne Nederlanden
Joop W. Koopmans en Dries Raeymaekers

Catholic Ruler, Protestant People — The Impact of the Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern Europe
Helen Watanabe-O’Kelly

Carnaval in Jutphaas — De rol van schertsverordeningen in de organisatie van een vroegmoderne carnavalsviering
Rozanne Versendaal

De kunst van de feestmaaltijd — Gedecoreerd tafelgerei als gespreksonderwerp in de zestiende eeuw
Lucinda Timmermans

The show must go on — De performance van de loterij in de Nederlanden (15de–16de eeuw)
Jeroen Puttevils

Feesten van burgerschap — Rederijkers, loterijen en de transmissie van burgerschapsidealen rond 1600
Dick E.H. de Boer

Blood Sports and Festivities in Normative Provincial Publications — Ordinances in Gelderland’s ‘Plakkaatboek’, 1582–1699
C. Annemieke Romein

How to Refuse the Goblet — Drinking Rituals, Sociability and Flow in Nederlands Displegtigheden, 1732–1735
Adriaan Duiveman

Orangistische festiviteiten tijdens de contrarevolutie
Laurien Hansma

Ellende, miserie, slaverny, dwinglandye — De feesten van de Franse Revolutie door de ogen van de Antwerpse edelman Pierre Goetsbloets
Brecht Deseure

Format: Edited volume - free ebook - PDF

202 pages

31 b&w images, 2 graphs

ISBN: 9789461662972

Publication: October 25, 2019

Series: Nieuwe Tijdingen

Languages: Dutch; Flemish

Download: https://books.google.be/books?id=ine6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Dries Raeymaekers is lecturer in Early Modern History at Radboud University Nijmegen.
Joop W. Koopmans is als historicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op politieke cultuur en media in vroegmodern Europa.