Wiskunde voor economen: concepten en technieken uit de wiskundige analyse

Johan Quaegebeur, Walter Van Assche, Naci Tanrıöven, and Paulien Vandereyt

Regular price €27.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Vervolg op Wiskunde voor economen. Concepten en technieken uit de lineaire algebra

. Helder inzicht in de basisconcepten en technieken uit de wiskundige analyse
. Toegankelijk voor studenten met een bescheiden wiskundige vooropleiding
. Aandacht voor toepassingen in economische contexten
. Inclusief oefeningen bij de diverse concepten en technieken.

Zonder een minimale basiskennis van wiskundige concepten en technieken blijft economie een ontoegankelijke discipline. In dit boek worden op een heldere en didactische wijze de basisconcepten en -technieken uit de wiskundige analyse behandeld die essentieel zijn in een academische opleiding in de economie. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen toepassen van theoretische concepten zoals continuïteit en limieten van functies, afgeleiden van functies van één en meerdere veranderlijken en integralen. In elk hoofdstuk worden de aangebrachte concepten geïllustreerd met (bedrijfs)economische toepassingen zoals bijvoorbeeld optimaliseringsproblemen.

Wiskunde voor economen. Concepten en technieken uit de lineaire algebra en Wiskunde voor economen. Concepten en technieken uit de wiskundige analyse vormen samen een onmisbaar referentiewerk voor studenten in een economische opleiding.

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

258 pages

ISBN: 9789462702080

Publication: January 15, 2020

Languages: Dutch; Flemish

Johan Quaegebeur is hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven.
Naci Tanrioven is praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.
Paulien Vandereyt is praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.