De kracht van wetenschap

Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven

Liesbet Nys

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

VIEW Monograph - ebook
Eerste publicatie over de geschiedenis van de Dienst Onderzoekscoördinatie en het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven
In 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het onder meer over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschapsbeleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).
Voorwoord 
Afkortingen 

1 Inleiding. Dertig jaar DOC 
2 Excellentie. Streven naar uitmuntend onderzoek 
3 Advies. De genese van de Onderzoeksraad 
4 Coördinatie. De eerste jaren van de DOC 
5 Protest. De betoging van onderzoekers 
6 Groei. Een nieuw Vlaams wetenschapsbeleid 
7 Kwaliteitszorg. De beoordeling van onderzoek en onderzoeksbeleid 
8 Bibliometrie. Publicaties tellen en wegen 
9 Interdisciplinariteit. Onderzoek over de grenzen van de disciplines 
10 Informatisering. De intrede van de ICT 
11 Verzapping. De geboorte van de onderzoeksprofessoren 
12 Associatie. Onderzoek in de geassocieerde en geïntegreerde hogescholen 
13 Europa. Onderzoek in het Avondland 
14 Sleutels. De ‘keyology’ van het Vlaamse onderzoeksbeleid 
15 Impact. De valorisatie van het onderzoek 
16 Erkenning. De plaats van de humane wetenschappen 
17 Decentralisatie. Een nieuwe rol voor de groepen 
18 Evaluatie. Het onderzoeksmanagement onder de loep 
19 Braindrain braingain. Komen en gaan van onderzoekers 
20 Genderbalans. Evenwicht tussen mannen en vrouwen 
21 Jonge onderzoekers. Investeren in nieuw talent 
22 Toponderzoekers. De Champions League van de wetenschap 
23 Internationalisering. De wereld als maatstaf 
24 Apparatuur. Naar een moderne onderzoeksinfrastructuur 
25 Open access. Publiceren via de Green Road 
26 Wetenschappelijke integriteit. Fair play in het onderzoek 
27 Expansie. Uitbreiding van de DOC 
28 Competitie. De ratrace van het onderzoek 
29 Transformaties. Tijd van hervormingen 
30 Conclusie. Het beloofde land van wetenschap 

Noten 
Bibliografie 
Illustratieverantwoording 
Index 

Format: Monograph - paperback

Size: 240 × 160 × 15 mm

290 pages

ISBN: 9789462701663

Publication: November 26, 2018

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 125230

Liesbet Nys is postdoctoraal medewerker aan de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven.