Taal en de wereld

Edited by Wim Coudenys

Regular price €25.00 (including 6% VAT) Sale

Trade book - paperback

Pleidooi voor het belang van taal in de maatschappij

Talen staan in de hoek waar de klappen vallen. Ze worden weggezet als een zogenaamde zachte wetenschap met weinig maatschappelijke relevantie, en de kennis ervan gaat bijgevolg met rasse schreden achteruit. Men vergeet echter dat zonder ‘taal’ er van wetenschap of sociale media überhaupt geen sprake zou zijn. En is er in tijden van nationaal eigenbelang en fake news net geen nood aan méér talenkennis en beter inzicht in talen?

Deze bundel wil de actualiteit van taal en talen in de verf zetten. Welk aandeel hebben talen in de economie? Gaat ons talenonderwijs erop achteruit? Bepalen tolken de uitkomst van rechtszaken? Hoe vrij is president Trump om te tweeten wat hij wil? Hoe ontstaat gebarentaal? Wat is de relatie tussen taal en cultuur in de Arabische wereld en in Mexico? Waarom was Antwerpen het kennis- en vertaalcentrum van de 16e eeuw? Hoe afhankelijk is geschiedschrijving van taal? Wat betekent taal voor een meertalig schrijver als Italo Svevo?

Taal en de wereld geeft de lezer recente en verrassende inzichten over de rol van taal in wetenschap, onderwijs, politiek, maatschappij en geschiedenis.

Alle bijdragen zijn geschreven door academici van de KU Leuven: Lieve Behiels, Geert Brône, Katalin Balogh, Wim Coudenys, Helge Daniëls, Marion Huibrechts, Inge Lanslots, Elke Peters, Heidi Salaets, Frieda Steurs, Werner Thomas, Myriam Vermeerbergen en An Van Hecke

Format: Trade book - paperback

Size: 230 × 170 mm

200 pages

ISBN: 9789462702134

Publication: August 24, 2020

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 136314

Wim Coudenys is docent Russische en Europese geschiedenis en cultuur aan de KU Leuven en vice-decaan voor internationale relaties aan de Campus Antwerpen.