In verscheidenheid verenigd

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Pieter d'Hoine and Bart Pattyn

Regular price €17.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

VIEW Textbook - ebook - PDF

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap
'In verscheidenheid verenigd' is het motto van Europa. De Unie telt vandaag 28 lidstaten die niet alleen in cultureel maar ook in sociaal opzicht grondig van elkaar verschillen. Lange tijd was het basismotief voor de eenmaking economisch: het Europa van de vrije markt. Sinds de crisis heeft toegeslagen, groeit het besef dat Europa ook op sociaal vlak ambitieuzer moet zijn. Europees Commissaris Marianne Thyssen licht in haar openingslezing van deze lessenreeks haar visie toe op dat sociale Europa.

Ook de universiteit is een huis met vele kamers. De Lessen voor de eenentwintigste eeuw weerspiegelen de verscheidenheid in onderzoeksvragen en disciplines die het academisch onderzoek vandaag kenmerken. Of het nu gaat om nieuwe gezinsvormen, om psychisch welzijn of om de voorziening van energie of grondstoffen, alleen een wetenschappelijk pluralisme zal de vele maatschappelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Tegelijk worden heel wat wetenschappers gedreven door gelijkaardige idealen, zoals het streven naar inzicht in de mens en zijn interactie met de omgeving, het zoeken naar waarheid of – vaak realistischer – waarschijnlijkheid, het verleggen van de grens in wat we kennen en kunnen. In die zin is er eenheid in de verscheidenheid van academische kennis.


Contributors
Marianne Thyssen, Filip Abraham, Koenraad Matthijs, Sofie Vanassche, Dirk De Wachter, Ronny Bruffaerts, Karel Van Acker, Jan Tytgat, Walter Bogaerts, Manuel Sintubin, Jan Baetens, Steven Eggermont, Jan Cools, Sylvia Wenmackers

Voorwoord

Meer werkgelegenheid en rechtvaardigheid
De nieuwe sociale agenda van de Commissie‑Juncker
Marianne Thyssen

Inleiding
Uitdagingen voor Europa
Het antwoord van de Commissie-Juncker: 10 prioriteiten
Agenda voor sociaal beleid
Conclusie
 
Tussen hoop en vrees
De toekomst van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU)
Filip Abraham

Inleiding
Deel 1: Is de eurozone een optimale muntzone?
Deel 2: Bouwstenen van de economische en monetaire unie
Deel 3: Toekomstperspectieven voor EMU
Besluit
Literatuur
 
Het gezin van morgen
Rood of blauw?
Koen Matthijs en Sofie Vanassche

De lange arm van het verleden
De rood-blauwe Januskop van hedendaags ouderschap
De rood-blauwe Januskop van ouderschap na scheiding
De rood-blauwe Januskop van sociaal ouderschap
Vragen voor/over de toekomst
Literatuur

‘Borderline-Times’
Een psychiatrische diagnose van de tijd
Dirk De Wachter
 
Criterium 1: Verlatingsangst
Criterium 2: Instabiele en intense relaties
Criterium 3: Onaangepaste agressiebeheersing
Criterium 4: Identiteitsstoornissen
Criterium 5: Affectlabiliteit
Criterium 6: Impulsiviteit
Criterium 7: Zinloosheid en leegte
Criterium 8: Automutilatie en suïcidaliteit
Enkele vragen tot besluit
Noten
 
Uitdagingen voor suïcidepreventie in de eenentwintigste eeuw 81
Ronny Bruffaerts

Suïcidaliteit: vóórkomen en risicofactoren
Zorggebruik voor suïcidale personen in België
Een groeiend belang voor suïcidepreventie
Conclusies
Literatuur
 
Circulaire economie
Een economie zonder schaarse grondstoffen?
Karel Van Acker

Wat is circulaire economie?
Zijn grondstoffen schaars?
Grondstoffenverbruik en milieu-impact meten – zijn we op de goede weg?
Welke technologische en economische oplossingen leiden ons tot een circulaire economie ?
Tot slot
Referenties
Aanbevolen literatuur
 
Nieuwjaarsrecepties, studentencantussen en alcoholverslaving
Jan Tytgat

Inleiding
Symptomatologie van de intoxicatie
Opname en verdeling van alcohol na een eenmalig alcoholverbruik
Afbraak en eliminatie van alcohol
Behandeling
Drinkgewoonten, gebruik en maatschappelijke gevolgen

Nucleaire technologie in de eenentwintigste eeuw
Zijn onze kerncentrales aangetast? Wat met onze nucleaire afvalstoffen?
Walter Bogaerts

Inleiding: radioactiviteit
Kerncentrales en reactoren
Problematiek van de nucleaire afvalstoffen
Problemen met onze verouderende centrales
Samenvatting en conclusie
Noten
 
Leven met de dreiging van geïnduceerde aardbevingen
Manuel Sintubin

Aardbevingen en breukwerking
Geïnduceerde aardbevingen
De praktijk
Wat nu?
Slotbeschouwing

Visuele literatuur
Jan Baetens

Literatuur als woord én beeld
Case study: de roman dessiné
Literatuur
 
Opgroeien in een geseksualiseerde mediacultuur
Wetenschappelijk inzicht in het verhaal en het effect
Steven Eggermont

Het verhaal dat media vertellen
De impact van het verhaal
Onwaarschijnlijk?
Besluit
Literatuur
 
Leukemie
Spellingsfouten in de DNA-code
Jan Cools

Inleiding
Deel 1: Het huishouden van onze cellen
Deel 2: DNA als erfelijke factor
Deel 3: Het ontstaan van leukemie: spellingsfouten in het DNA van de bloedcellen
Deel 4: Meerdere fouten werken samen om een normale bloedcel te veranderen tot leukemiecel
Deel 5: De evolutie van onderzoeksmethoden
Deel 6: De evolutie van therapie
Deel 7: Is leven zonder leukemie of kanker mogelijk?
Conclusies
 
‘Dat kan geen toeval zijn!’
Waarschijnlijkheid: over objectieve kansen en subjectieve graden van overtuiging
Sylvia Wenmackers

Waarschijnlijkheid voor het leven (en de wetenschap)
Historische ontwikkeling
Zit waarschijnlijkheid in de wereld of enkel in ons hoofd?
Wiskundige basisregels
Inverse waarschijnlijkheid en statistiek
Psychologische aspecten
Blunderboek
Remedies
Literatuur
 
Lijst van de auteurs

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789462700697

Publication: March 21, 2016

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 22

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 107859

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.