Economie. Een inleiding - gewijzigde herdruk 2013

Edited by André Decoster

Regular price €47.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

Klik hier voor het online materiaal bij het handboek >

Gewijzigde herdruk van het succesvolle handboek 'Economie. Een inleiding' - beschikbaar vanaf academiejaar 2013-2014
•Hét standaardwerk voor (beginnende) economen, geschreven door een team van professoren van de KU Leuven.
 •Uitgewerkt in vier delen: inleiding tot het marktgebeuren, micro-economische analyse, macro-economische analyse en internationale handel en globalisering.
 •Een Nederlandstalig handboek, met voorbeelden uit de Belgische en Europese context en aandacht voor de globalisering van het economisch gebeuren.
•Een gevestigde waarde. De eerste versie van het handboek dateert van 1977 en intussen werden reeds meer dan 100.000 exemplaren van het boek verkocht.

De financiële crisis van 2007-2008, de daaropvolgende inzinking van de economische activiteit in 2009, en de blijvende macro-economische turbulenties sinds 2010, brachten de economie volop in de belangstelling. De gebeurtenissen tonen aan dat de behoefte aan economen vandaag groter is dan ooit. De economische realiteit is complex en roept vele vragen op.

Was de ‘Grote Recessie’, zoals de groeivertraging sinds 2009 gedoopt werd, te vermijden? Waarom kijken burgers naar de overheid als reddingsboei in een financiële crisis, als ze deel uitmaken van een samenleving waarin net het marktgebeuren centraal staat? Waarin verschilt het Amerikaanse antwoord op de crisis van het Europese? En hoe risicovol zijn de onuitgegeven monetaire experimenten zoals ‘quantitative easing’ in de Verenigde Staten of ‘Abenomics’ in Japan? Maar ook minder tijdsgebonden vragen dringen zich op: waarom is de één voorstander van vrijhandel en komt de andere op voor een ‘andere globalisering’? Hoe komt het dat onze welvaart zo is toegenomen, maar dat armoede voor vele mensen nog steeds een trieste dagelijkse realiteit is? Hoe moeten we omgaan met de gevolgen van de toenemende consumptie, zoals de uitputting van natuurlijke hulpbronnen of de klimaatverandering?

Antwoorden op die vragen zijn slechts mogelijk als men heldere begrippen hanteert en ze in de juiste verbanden plaatst. Economie. Een inleiding geeft een duidelijk overzicht van de economische wetenschap en haar inzichten, begrippen en verbanden. Het reikt de lezer een denkkader aan dat de snelle economische veranderingen begrijpelijker maakt.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de editie uit 2010?
Drie jaar na de volledige herziening van het handboek Economie. Een inleiding blijven de macro-economische turbulenties aanhouden. Ze spelen zich af tegen de achtergrond van monetaire beleidsexperimenten die niemand enkele jaren geleden voor mogelijk hield: de ‘quantitative easing’ van de Federal Reserve, of de ‘Abenomics’ in Japan. Sinds de vorige druk van dit handboek is de controverse over het in Europa gevolgde beleid alleen maar toegenomen.

Redenen genoeg om het boek te actualiseren met recente cijfers en gebeurtenissen:
•In het macro-economisch deel van hoofdstuk 14 tot en met 26 werden het gros van de tabellen en grafieken geactualiseerd op basis van de AMECO dataset van april 2013.
•Verwijzingen naar de recentste economische ontwikkelingen en debatten werden in de tekst toegevoegd.
•Fouten uit de vorige editie werden gecorrigeerd.

Voor wie? Voor iedereen, zowel student, docent, specialist als leek, die de basisprincipes van economie wil kennen en begrijpen. Zowel geschikt voor klassikaal onderwijs als zelfstudie.

Technische gegevens
€ 47,50
ISBN 978 90 5867 959 8
19 x 25 cm
Integraalband
912 p.
INLEIDING:
1. Waarover en hoe denken economen?
2. Mensen, instituties en markten
3. Vraag en Aanbod
4. Elasticiteiten en schokken

MICRO-ECONOMIE
5. De consument
6. De onderneming als organisatie
7. Productie en kosten
8. Volmaakte mededinging
9. Monopolie
10. Onvolmaakte mededinging en productdifferentiatie
11. De arbeidsmarkt
12. Publieke goederen en externe effecten
13. Verdeling en herverdeling

MACRO-ECONOMIE
14. Macro-economische analyse: wat en waarom?
15. De nationale rekeningen
16. Het BBP doorheen tijd en ruimte
17. Economische groei
18. Geld en het bankwezen
19. Financiële markten
20. De vraagzijde: de reële sfeer
21. Het macro-economische evenwicht op korte termijn:
het IS-LM/TR-model
22. Het aggregatieve aanbod
23. Het AV-AA-model

INTERNATIONALE HANDEL EN GLOBALISERING:
24. Wisselmarkten
25. Globalisering: internationale handel
26. Globalisering: internationale kapitaalstromen en migratie

Format: Textbook - paperback

Size: 250 × 190 × 40 mm

912 pages

ISBN: 9789058679598

Publication: September 10, 2013

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 82904

André Decoster is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

De boekenwijsheid van economen
Economische handboeken worden vaak herzien, zo mochten de studenten bij het begin van dit academiejaar weer ondervinden. Economische theorieën die eens opgeld maakten, belanden later in de koelkast of in de prullenmand. Hoe wetenschappelijk is de economische wetenschap? We vroegen het aan de auteurs van de handboeken.
Jozef Vangelder, Trends, 3 oktober 2013