Online materiaal 'Economie. Een inleiding' - 2013

Welkom op de webpagina van het handboek Economie. Een inleiding - editie 2013

De oplossingen op de vragen uit het oefenboek vindt u hier.

Voor bijkomende vragen en opmerkingen over het handboek, de presentaties en het oefenboek kunt u steeds terecht op het e-mailadres economie@upl.be


Meer over het handboek Economie. Een inleiding - gewijzigde herdruk 2013.
Meer over het oefenboek Economie. Een inleiding: oefeningen - herwerkte editie 2013.

Foutmelding bij het openen van de nieuwe PowerPoint-presentaties
Dit is een foutmelding omwille van een automatische update van Microsoft.
Met onderstaande instructies, kunt u de foutmelding omzeilen.

 Instructies indien een foutmelding optreedt bij het openen van de PowerPoint-presentaties
 Hoofdstuk 1 Waarover en hoe denken economen?
 Hoofdstuk 2 Mensen, instituties en markten
 Hoofdstuk 3 Vraag en aanbod
 Hoofdstuk 4 Elasticiteiten en schokken
 Hoofdstuk 5 De consument
 Hoofdstuk 6 De onderneming als organisatie
 Hoofdstuk 7 Productie en kosten
 Hoofdstuk 8 Volmaakte mededinging
 Hoofdstuk 9 Monopolie
 Hoofdstuk 10 Onvolmaakte mededinging en productdifferentiatie
 Hoofdstuk 11 De arbeidsmarkt
 Hoofdstuk 12 Publieke goederen en externaliteiten
 Hoofdstuk 13 Verdeling en herverdeling
 Hoofdstuk 14 Macro-economische analyse: wat en waarom?
 Hoofdstuk 15 De nationale rekeningen
 Hoofdstuk 16 Het BBP doorheen tijd en ruimte
 Hoofdstuk 17 Economische groei
 Hoofdstuk 18 Geld en het bankwezen
 Hoofdstuk 19 Financiële markten
 Hoofdstuk 20 De vraagzijde: de reële sfeer
 Hoofdstuk 21 Het macro-economische evenwicht op korte termijn: het IS-LM/TR-model
 Hoofdstuk 22 Het aggregatieve aanbod
 Hoofdstuk 23 Het AV-AA-model
 Hoofdstuk 24 Wisselmarkten
 Hoofdstuk 25 Globalisering: internationale handel
 Hoofdstuk 26 Globalisering: internationale kapitaalstromen en migratie

LATEST CATALOGUE

Latest Catalogue

LATEST PRODUCTS

 • Co-creation in Migration Studies
 • The Body as a Mirror of the Soul
 • Martin Versfeld
 • Protagonists of War
 • Ground Sea
 • TSEG - Volume 18 - Issue 2 - 2021
 • Geschiedenis is een werkwoord - tweede editie
 • Experience Music Experiment
 • Stadsgeschiedenis 16 (2021) I
 • Spatial Boundaries, Abounding Spaces
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Contact Zones
 • Musiceren is topsport
 • TSEG - Volume 18 - Issue 1 - 2021
 • John Philoponus on Physical Place
 • Situatedness and Performativity
 • Congoville
 • Missionary Education
 • Heraldic Hierarchies
 • Photography’s Materialities
 • The Tacit Dimension
 • The Art of Being Dangerous
 • Kinshasa
 • International Development Cooperation Today
 • Fake news in oorlogstijd
 • Weten wat telt in tijden van crisis
 • Summistae
 • Machinic Assemblages of Desire
 • Graphic Embodiments
 • Lepanto and Beyond
 • Merkstenen
 • Van ontdekking tot ontwrichting
 • A Text Worthy of Plotinus
 • Cold War Mary
 • Postcolonialism and Migration in French Comics
 • Strategic Imaginations
 • A Gust of Photo-Philia
 • Revival After the Great War
 • Worlds in a Museum
 • Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten