Geef om kennis! Steun het fonds ‘Boek en wetenschap’.

In onze digitale samenleving waarin we steeds sneller en makkelijker toegang hebben tot informatie, is gedegen kennis geen evident product. Maar zoals u weet, is kennis noodzakelijk voor de ontwikkeling van kritische geesten en voor een gezond maatschappelijk debat.

Al meer dan 45 jaar is Universitaire Pers Leuven trouw gebleven aan haar doelstelling om wetenschappelijke kennis te verspreiden en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen door het publiceren van monografieën, samengestelde bundels, series, handboeken en tijdschriften.

Het fonds ‘Boek en wetenschap’ biedt Universitaire Pers Leuven een helpende hand bij de uitgave van vertalingen, cultuurhistorische monografieën in het Nederlands en gespecialiseerde collecties. 

Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten

De totale kostprijs van een academische uitgave bedraagt gemiddeld 8.000 euro.
Sterk gespecialiseerde uitgaven verdienen hun publicatiekost echter moeilijk terug. 

 • Vanaf €3.000 kunnen wij de productie financieren van een geïllustreerde, originele en academische cultuurhistorische uitgave in het Nederlands.
 • Vanaf €5.000 wordt de realisatie mogelijk van een prestigieus referentiewerk of een ambitieuze collectie met internationale uitstraling.
 • Vanaf €10.000 kunnen wij de volledige vertaling financieren van een Nederlandstalig boek naar een internationale forumtaal zoals het Engels.

Doe een gift!
Indien u het fonds ‘Boek en wetenschap’ van Universitaire Pers Leuven wenst te steunen, dan kan dit via een gift op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0017/07744+++.

Elke gift, groot of klein, is welkom. Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op. 

Kennis is waardevol. Geef om kennis en steun dit fonds.
Alvast veel dank!

PS: Heeft u bijkomende vragen over het fonds? Neem dan contact via info@upl.be.

LATEST CATALOGUE

Latest Catalogue

LATEST PRODUCTS

 • Stadsgeschiedenis 16 (2021) I
 • Spatial Boundaries, Abounding Spaces
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Contact Zones
 • Musiceren is topsport
 • TSEG - Volume 18 - Issue 1 - 2021
 • John Philoponus on Physical Place
 • Situatedness and Performativity
 • Congoville
 • Missionary Education
 • Heraldic Hierarchies
 • Photography’s Materialities
 • The Tacit Dimension
 • The Art of Being Dangerous
 • Kinshasa
 • International Development Cooperation Today
 • Fake news in oorlogstijd
 • Weten wat telt in tijden van crisis
 • Summistae
 • Machinic Assemblages of Desire
 • Graphic Embodiments
 • Lepanto and Beyond
 • Merkstenen
 • Van ontdekking tot ontwrichting
 • A Text Worthy of Plotinus
 • Cold War Mary
 • Postcolonialism and Migration in French Comics
 • Strategic Imaginations
 • A Gust of Photo-Philia
 • Revival After the Great War
 • Worlds in a Museum
 • Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten
 • Mongameli Mabona
 • Letterkunde met lef
 • Knighthood and Society in the High Middle Ages
 • Public Administration in Ethiopia
 • Personality Matters
 • Transfer Thinking in Translation Studies
 • Performing Hysteria
 • The Impact of Human Rights Prosecutions