Online materiaal ‘Economie. Een inleiding: oefeningen’

Welkom op de webpagina van het oefenboek Economie. Een inleiding: oefeningen.

Hieronder vindt u per hoofdstuk de oplossingen.

Bijkomende vragen en opmerkingen over het handboek, de presentaties en het oefenboek zijn ook steeds welkom op het e-mailadres economie@upl.be 

Meer over het oefenboek Economie. Een inleiding: oefeningen – herwerkte editie 2013.

Heeft u editie 2010 van het oefenboek met bruine belettering, houd dan rekening met onderstaande errata!


Dit online didactisch materiaal hoort bij het boek ‘Economie. Een inleiding: oefeningen’ (ISBN 9789058679826) en is beschikbaar gemaakt in Open Access onder de Creative Commons-licentie CC BY-NC-ND 4.0.
ERRATA bij het oefenboek Economie. Een inleiding: oefeningen, 2010
Oplossingen Hoofdstuk 1: Waarover en hoe denken economen? 
Oplossingen Hoofdstuk 2: Mensen, instituties en markten
Oplossingen Hoofdstuk 3: Vraag en Aanbod
Oplossingen Hoofdstuk 4: Elasticiteiten en schokken
Oplossingen Hoofdstuk 5: De consument
Oplossingen Hoofdstuk 6: De onderneming als organisatie
Oplossingen Hoofdstuk 7: Productie en kosten
Oplossingen Hoofdstuk 8: Volmaakte mededinging
Oplossingen Hoofdstuk 9: Monopolie
Oplossingen Hoofdstuk 10: Onvolmaakte mededinging en productdifferentiatie
Oplossingen Hoofdstuk 11: De arbeidsmarkt
Oplossingen Hoofdstuk 12: Publieke goederen en externe effecten
Oplossingen Hoofdstuk 13: Verdeling en herverdeling
Oplossingen Hoofdstuk 14: Macro-economische analyse: wat en waarom?
Oplossingen Hoofdstuk 15: De nationale rekeningen
Oplossingen Hoofdstuk 16: Het BBP doorheen tijd en ruimte 
Oplossing Open vraag Hoofdstuk 16: Het BBP doorheen tijd en ruimte
Oplossingen Hoofdstuk 17 Economische groei
Oplossingen Hoofdstuk 18: Geld en het bankwezen
Oplossingen Hoofdstuk 19: Financiële markten
Oplossingen Hoofdstuk 20: De vraagzijde: de reële sfeer
Oplossingen Hoofdstuk 21: Het macro-economische evenwicht op de korte termijn: het IS-LM/TR-model
Oplossingen Hoofdstuk 22: Het aggregatieve aanbod
Oplossingen Hoofdstuk 23: Het AV-AA-model
Oplossingen Hoofdstuk 24: Wisselmarkten
Oplossingen Hoofdstuk 25: Globalisering: internationale handel 
Oplossingen Hoofdstuk 26: Globalisering: internationale kapitaalstromen en migratie