Meer info bij ‘Economie. Een inleiding – editie 2017’

Welkom op de webpagina van het handboek Economie. Een inleiding – editie 2017

Toegang tot het e-boek
Achteraan in het papieren boek staat een unieke code die toegang geeft tot het e-boek. Maak een Bookshelf® account aan via https://bookshelf.vitalsource.com/#/user/signin, wissel de code in (Redeem code) en het e-boek wordt aan uw bibliotheek toegevoegd. 

blauwe lucht met letters van economie

Bijlagen
Hieronder vindt u de bijlagen waarnaar verwezen wordt in het boek/e-boek.

Didactische slides voor docenten op aanvraag: mail naar marketing@lup.be

Voor bijkomende vragen en opmerkingen over het handboek kunt u steeds terecht op het e-mailadres economie@upl.be

 Errata en aanvullingen ‘Economie. Een inleiding (2017)’ dd 10/03/2020
 Bijlage 1A
 Bijlage 2A
 Bijlage 4A
 Bijlage 6A
 Bijlage 8A
 Bijlage 8B
 Bijlage 9A
 Bijlage 13A
 Bijlage 13B
 Bijlage 17A
 Bijlage 20A
 Bijlage 20B
 Bijlage 25A