Nieuwe Tijdingen

TIJDSCHRIFT van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis / Flemish-Dutch Society for Early Modern History

Verschijnt jaarlijks in oktober
Print ISSN: 2593-0346 
Online ISSN: 2593-0354

Redactie
Judith Brouwer (Huygens ING)
Hans Cools (KU Leuven)
Raingard Esser (Rijksuniversiteit Groningen)
Erika Kuijpers (VU Amsterdam)
Michael Limberger (Universiteit Gent)
Dries Raeymaekers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Jasper van der Steen (Universiteit Leiden)
Djoeke van Netten (Universiteit van Amsterdam)
Klaas Van Gelder (Vrij Universiteit Brussel / Rijksarchief België)
Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen – KMKG)

Adviesraad
Peter Arnade (University of Hawai’i, USA)    
Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen)
Joop Koopmans (Rijksuniversiteit Groningen)
Craig Harline (Brigham University, USA)
Geert Janssen (Universiteit Amsterdam)
Christine Kooi (Louisiana State University, USA)        
Judith Pollmann (Universiteit Leiden)
​Griet Vermeesch (Vrije Universiteit Brussel)

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Daardoor komen verrassende thema’s aan bod: van sacrale ruimte tot publieksgeschiedenis, van handelsnetwerken tot lobbypraktijken, van festiviteiten tot onderwijsinstellingen. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in dezegereviewde artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren. 

Nieuwe Tijdingen is een peer-reviewed tijdschrift. Alle artikelen worden beoordeeld door externe referenten. Het peerreviewproces duurt gemiddeld vier weken. Elk artikel wordt beoordeeld door tenminste twee experten. In het geval van tegenstrijdige peerreviewrapporten, wordt een derde referent geconsulteerd om een grondige en onpartijdige beoordeling te verzekeren.

Nieuwe Tijdingen is een initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) en verschijnt vanaf 2017 bij Universitaire Pers Leuven. Het is het vervolg op de in 2014 gestarte reeks ‘Publicaties’ bij Shaker Publishing Maastricht. Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.

Jaarlijkse abonnementsprijzen – 1 nummer per jaar

Niet-leden VNVNG print-versie: € 32,50
Niet-leden VNVNG e-versie: € 27,00

Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.