Journals

Music Theory and Analysis

Editors
Markus Neuwirth (Anton Bruckner Privatuniversität Linz)
Derek Remeš (Lucerne University of Applied Sciences and Arts)

Advisory Board
Pieter Bergé (KU Leuven), David Brackett (McGill University), Vasili Byros (Northwestern University), Mark Delaere (KU Leuven), Felix Diergarten (Lucerne University of Applied Sciences and Arts), Julian Horton (Durham University), Henry Klumpenhouwer (Eastman School of Music), John Koslovsky (Conservatory of Amsterdam), Christian Leitmeir (Bangor University), Nathan J. Martin (University of Michigan), Johannes Menke (Schola Cantorum Basiliensis), Danuta Mirka (Northwestern University), Thomas Noll (Escola Superior de Musica de Catalunya), Alexander Rehding (Harvard University), Michiel Schuijer (Conservatory of Amsterdam), Lauri Suurpää (Sibelius Academy), Christian Thorau (Potsdam University), Barbara Titus (University of Amsterdam), Steven Vande Moortele (University of Toronto)

Online journal with a print edition
Bi-annually (May/October)
Print ISSN: 2295-5917
Online ISSN: 2295-5925
Online available via Ingenta Connect

Music Theory & Analysis. International Journal of the Dutch-Flemish Society for Music Theory (MTA) is a peer-reviewed international journal focusing on recent developments in music theory and analysis. It has a special interest in the interplay between theory and analysis, as well as in the interaction between European and North-American scholarship. Open to a wide variety of repertoires, approaches, and methodologies, the journal aims to stimulate dialogue between diverse traditions within the field.

Each issue of the journal will contain six sections or a selection thereof: (1) an invited keynote article, (2) max. 3 articles, possibly grouped in a thematic dossier, (3) analytical vignettes, (4) one article addressing aspects of teaching music theory and/or analysis, (5) contributions offering a (partial) translation and contextualization of an important music theoretical source, and (6) book reviews, also covering their educational use.

MTA is the official journal of the Dutch-Flemish Society for Music Theory (Vereniging voor Muziektheorie). It is the successor to the Dutch Journal of Music Theory (Tijdschrift voor Muziektheorie).

Members of the Dutch-Flemish Society for Music Theory (Vereniging voor Muziektheorie) are entitled to a reduction. Please contact the Society for more information via secretaris(AT)verenigingvoormuziektheorie(dot)net.

Dutch Journal of Music Theory Archive
​Previous issues of the Dutch Journal of Music Theory (vol. 1 (1996) – vol. 18 (2013)) can be accessed here

Proposals & guidelines >

Subscription information >

Stadsgeschiedenis

Stadsgeschiedenis is een peer-reviewed, wetenschappelijk tijdschrift. Alle inzendingen worden gescreend door de tijdschriftredactie en vervolgens beoordeeld door externe referenten. Het tijdschrift geeft een podium aan diverse disciplines die zich vanuit een historisch perspectief met de stad bezig houden. Naast wetenschappelijke artikelen, gericht op een breed scala aan thema’s, bevat Stadsgeschiedenis besprekingen van recente onderzoekstrends, dossiers over actuele maatschappelijke onderwerpen, en interviews. Daarnaast brengt het tijdschrift ook themanummers uit rond de stad. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen en dat door de eeuwen heen. Jaarlijks publiceert het tijdschrift een uitgebreide review van interessante artikelen over stadsgeschiedenis verschenen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften.

Stadsgeschiedenis richt zich op iedereen die begaan is met de stad en haar historische ontwikkeling: van wetenschappers en archiefmedewerkers tot beleidsmakers, architecten en erfgoedwerkers.

Stadsgeschiedenis komt voort uit een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. De huidige redactieraad is samengesteld uit stadshistorici, werkzaam aan diverse Vlaamse en Nederlandse universiteiten. Vanaf 2021 wordt Stadsgeschiedenis uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.

Verschijnt jaarlijks in twee afleveringen
Print ISSN: 1872-0676
Online ISSN: 2736-7762

Tijdschriftredactie
Hoofdredacteur: Ilja van Damme (Universiteit Antwerpen)
Eindredactie: Lith Lefranc (Universiteit Antwerpen), Bas Spliet (Universiteit Antwerpen)
Redactie: Anneleen Arnout (Radboud Universiteit Nijmegen), Greet De Block (Universiteit Antwerpen), Janna Coomans (Universiteit Utrecht), Pieter Martens (Vrije Universiteit Brussel), Ariadne Schmidt (Universiteit Leiden), Arie van Steensel (Universiteit Groningen), Gerrit Verhoeven (KMKG, Brussel – Universiteit Antwerpen), Antoon Vrints (Universiteit Gent).
Redactieraad: Claire Billen (Université Libre de Bruxelles), Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Marc Boone (Universiteit Gent), Paul van de Laar (Erasmus Universiteit Rotterdam), Clé Lesger (Universiteit van Amsterdam), Hugo Soly (Vrije Universiteit Brussel), Peter Stabel (Universiteit Antwerpen), Ed Taverne (Rijksuniversiteit Groningen), Pieter Uyttenhove (Universiteit Gent), Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent).

Voor meer informatie, ga naar www.stadsgeschiedenis.be.

Jaarlijkse abonnementsprijzen (print + online) – 2 nummers per jaar
Institutioneel: € 60,00
Individueel: € 35,00
Student: € 30,00

Losse nummers print: € 20,00 (excl. portkosten)
Losse nummers digitaal: € 15,00

* Abonnementsprijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten voor abonnees binnen de Benelux. Voor abonnees buiten de Benelux worden verzendkosten aangerekend.
** Library agents krijgen 10% korting op online abonnementen. Bij bestelling van meer dan 10 abonnementen geven wij 12% korting en bij meer dan 20 abonnementen geldt een korting van 15%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met orders@lup.be

Nieuwe Tijdingen

TIJDSCHRIFT van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis / Flemish-Dutch Society for Early Modern History

Verschijnt jaarlijks in oktober
Print ISSN: 2593-0346 
Online ISSN: 2593-0354

Redactie
Judith Brouwer (Huygens ING)
Hans Cools (KU Leuven)
Raingard Esser (Rijksuniversiteit Groningen)
Erika Kuijpers (VU Amsterdam)
Michael Limberger (Universiteit Gent)
Dries Raeymaekers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Jasper van der Steen (Universiteit Leiden)
Djoeke van Netten (Universiteit van Amsterdam)
Klaas Van Gelder (Vrij Universiteit Brussel / Rijksarchief België)
Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen – KMKG)

Adviesraad
Peter Arnade (University of Hawai’i, USA)    
Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen)
Joop Koopmans (Rijksuniversiteit Groningen)
Craig Harline (Brigham University, USA)
Geert Janssen (Universiteit Amsterdam)
Christine Kooi (Louisiana State University, USA)        
Judith Pollmann (Universiteit Leiden)
​Griet Vermeesch (Vrije Universiteit Brussel)

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis neemt de lezer mee naar het vervlogen verleden van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Iedere uitgave richt zich op een recente ontwikkeling in het historisch onderzoek naar deze schakelperiode. Daardoor komen verrassende thema’s aan bod: van sacrale ruimte tot publieksgeschiedenis, van handelsnetwerken tot lobbypraktijken, van festiviteiten tot onderwijsinstellingen. Geïnteresseerden in de vroegmoderne tijd worden zo geprikkeld door toegankelijk geschreven bijdragen, terwijl vakgenoten in dezegereviewde artikelen de laatste stand van het onderzoek kunnen consulteren. 

Nieuwe Tijdingen is een peer-reviewed tijdschrift. Alle artikelen worden beoordeeld door externe referenten. 

Nieuwe Tijdingen is een initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis (VNVNG) en verschijnt vanaf 2017 bij Universitaire Pers Leuven. Het is het vervolg op de in 2014 gestarte reeks ‘Publicaties’ bij Shaker Publishing Maastricht. Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.

Jaarlijkse abonnementsprijzen – 1 nummer per jaar

Niet-leden VNVNG print-versie: € 32,50
Niet-leden VNVNG e-versie: € 27,00

Voor leden van VNVNG is een abonnement op de print- en digitale versie van het tijdschrift inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.

TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History

Open Access journal with a print edition

TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is the Dutch-Flemish journal of social and economic history. It is an open access, peer-reviewed, scientific journal that is indexed in Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIHPlus, Google Scholar, Historical abstracts and Scopus.

The journal publishes articles and reviews in the fields of social and economic history in the broader sense, with a particular but not exclusive focus on the Low Countries. Areas of interest are economic growth, power and (in)equality, group cultures, networks, identity, gender, ethnicity, ecology, trade and technique, entrepreneurship, labour,  social movements, and human interaction. The editors consider insights and theories from the social sciences (including economics) as a source of inspiration.

Contributions in Dutch and English are accepted.

From January 2021 onwards, TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is published on behalf of the International Institute of Social History (IISG) and Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) by Leuven University Press.


TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. Het is een open access, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift geïndexeerd in Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIHPlus, Google Scholar, Historical abstracts en Scopus.

TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, met een focus op de Lage Landen. De onderwerpen zijn economische groei, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, ecologie, bedrijf en techniek, ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen en menselijke interactie. De redactie beschouwt inzichten en theorieën uit de sociale wetenschappen (inclusief de economie) als een bron van inspiratie.

Het tijdschrift verwelkomt bijdragen in het Nederlands en het Engels.

Vanaf januari 2021 wordt TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History namens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) uitgegeven door Universitaire Pers Leuven.


“De TSEG-dossiers zijn waardevol om te gebruiken in het onderwijs: je kunt mooi laten zien hoe een wetenschappelijk debat wordt gevoerd.”
— Ariadne Schmidt, Universiteit Leiden 

“Ik kijk TSEG altijd in vanwege de recensies omdat zij een volledig overzicht bieden van  publicaties op sociaaleconomisch gebied in de Lage Landen.”
— Marcel van der Linden, IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 

“Ons team heeft hard aan het artikel gewerkt. Prachtig om het nu in druk te zien en er mooie reacties op te krijgen.”  
— Pascal Konings, Team Esta (TSEG 1/2023)Journal Board

Executive Editor:  Marion Pluskota, Leiden University
Co-executive Editor: Jeroen Puttevils, Antwerpen University
Managing Editor: Astrid Verburg, International Institute of Social History

Editorial Board:
Corinne Boter, Utrecht University
Sanne Muurling, Radboud University Nijmegen
Dennie Oude Nijhuis, Leiden University
Eline Poelmans, Leuven University
Wouter Ryckbosch, Free University Brussels
Rose Spijkerman, International Institute of Social History
Antoon Vrints, Ghent University

For proposals and submissions, contact info@tseg.nl
For more information on the journal visit: tseg.nl

Open Access journal with a print edition
3 issues annually (May / September / December)
Online ISSN: 2468-9068
Print ISSN: 1572-1701
Online available via www.openjournals.nl

Subscription fees print edition (3 issues per year)*

Institutional     € 120,00
Individual        € 60,00
Student            € 35,00

Per issue          € 20,00 (excl. postage)

* Subscription prices include VAT, and postage and handling charges for subscribers within Benelux. For subscribers outside Benelux a postage fee is applicable.
** Library agents receive 10% discount on online subscriptions. When ordering more than 10 subscriptions we offer 12% discount and for more than 20 subscriptions a discount of 15% is applicable. For more information, please contact orders@lup.be

Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies

Print ISSN: 0774-2908
Online ISSN: 2593-3019

IMPORTANT NOTICE: CHANGE OF PUBLISHER AND FORMAT

From January 2018 onwards Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies will no longer be published by Leuven University Press. It now appears in full open access: for more details about the journal’s recent volumes, consult https://www.arts.kuleuven.be/sph/humanistica.

All issues of the journal published before January 2018 available in print can be ordered at Leuven University Press. Please direct all orders to: orders@lup.be.

The volumes published before 2000 are free available online.

The digital archives of Humanistica Lovaniensia also remain available at JSTOR.

For more information about the new and forthcoming issues in full open access, please go to www.arts.kuleuven.be/sph/humanistica or contact humanistica@kuleuven.be.

Please note that nothing will change regarding the volumes published in the series Supplementa Humanistica Lovaniensia.