Letterkunde met lef

Ton Anbeek als onderzoeker en criticus

Edited by Lars Bernaerts, Linde De Potter, and Koen Rymenants

Regular price €19.50 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - paperback

Grondig overzicht van het werk van een van de belangrijkste Nederlandse letterkundigen

Ton Anbeek is een letterkundige met lef. Als hoogleraar, onderzoeker en criticus heeft hij het beeld van de moderne Nederlandse letterkunde diepgaand beïnvloed. In zijn literair-historische studies, essays, recensies en polemieken ontwikkelde hij een geheel eigen, vaak gedurfde visie op de Nederlandse literatuur vanaf 1880. In dit boek buigen dertien neerlandici zich over Anbeeks belangrijkste publicaties, zijn wetenschappelijke uitgangspunten en zijn opvattingen over literatuur en kritiek. Hun onderzoek toont Anbeek als een veelzijdig onderzoeker en criticus die met succes een ruim publiek wist aan te spreken. Tegelijk laat het zien welke debatten de studie van de Nederlandse literatuur beheersten van de jaren zestig tot vandaag. Een vraaggesprek waarin Ton Anbeek terugblikt op zijn eigen loopbaan en een persoonlijk nawoord van vak- en generatiegenoot Anne Marie Musschoot maken het beeld compleet.

Met bijdragen van: Janna Aerts (Vrije Universiteit Brussel), Lars Bernaerts (Universiteit Gent), Ellen Beyaert (Universiteit Gent), Siebe Bluijs (Universiteit Gent), Elke Depreter (Vrije Universiteit Brussel), Nele Janssens (Universiteit Gent), Anne Marie Musschoot (Universiteit Gent), Linde De Potter (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Jan Lampaert (Universiteit Gent), Koen Rymenants (onafhankelijk onderzoeker), Maxime Van Steen (Universiteit Gent), Carl De Strycker (Universiteit Gent), Lieselot De Taeye (Universiteit Gent), Alyssa Verhees (Vrije Universiteit Brussel)


Inleiding
Ton Anbeek als beeldbepaler
Lars Bernaerts, Linde De Potter & Koen Rymenants 

Portret van de neerlandicus als jonge wetenschapper
Het vroege werk van Ton Anbeek (1968-1978)
Koen Rymenants 

Een terugblik op De schrijver tussen de coulissen
Ellen Beyaert 

Ton Anbeek en de naturalistische roman
Nele Janssens & Alyssa Verhees 

‘Tusschen Werkelijkheid en Actualiteit’
Voorgeschiedenis en Nachleben van ‘straatrumoer’
Siebe Bluijs 

Ton Anbeek als literatuurgeschiedschrijver (1984-1990)
Janna Aerts, Elke Depreter & Lieselot De Taeye 

Interview
Een gesprek met Ton Anbeek
Opgetekend door de werkgroep Beeldbepalers

Wiens obsessies?
Over Het donkere hart
Lars Bernaerts & Linde De Potter

Ton Anbeek en de poëzie
Carl De Strycker 

Onder recensenten
Maxime Van Steen 

De roman als publieksvriendelijk raadsel
Ton Anbeeks ‘Kroniek van het proza’ (1998-2005)
Jan Lampaert 

Nawoord
Ton Anbeek: criticus-historicus met lef
Anne Marie Musschoot 

Literatuur 
Verantwoording 

Format: Edited volume - paperback

Size: 216 × 140 × 15 mm

166 pages

ISBN: 9789463886710

Publication: November 26, 2020

Series: KANTL - Buiten reeks

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 138540

Koen Rymenants schrijft over moderne en hedendaagse Nederlandse literatuur.
Lars Bernaerts doceert moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent.
Linde De Potter is conservator moderne drukken aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.