Dat is pedagogiek

Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw

Edited by Jan Masschelein

Regular price €64.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

Onmisbaar referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken.

Boekpresentatie 'Dat is pedagogiek' - 20 februari 2019 - 19u30 - Expozaal, Universiteitsbibliotheek, Leuven

. anthologie van meer dan 40 sleutelteksten uit verschillende pedagogische domeinen
. basiswerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken
. geschikt voor zowel academische als professionele master- en bacheloropleidingen die te maken hebben met pedagogische vraagstellingen
. inspiratiebron voor leerkrachten, opvoeders, ouders en iedereen die werkzaam is in de pedagogische of sociale hulpverleningscontext

Pedagogische praktijken en instellingen zoals de school, het gezin, de universiteit, de zorg, en het jeugd- en volwassenenwerk ondergaan grondige veranderingen. Ze stellen de pedagogiek voor de uitdaging om met deze veranderingen zowel theoretisch als praktisch om te gaan. In Dat is pedagogiek vindt de lezer hiertoe de nodige inspiratie. In het boek worden de belangrijke teksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw samengebracht, in Nederlandse vertaling en voorzien van een korte introductie en situering. Het zijn stuk voor stuk sleutelteksten die tot op vandaag betekenisvol en actueel zijn. Ze stimuleren en voeden discussies binnen de pedagogiek. Tegelijk vormen de verzamelde en vertaalde tekstfragmenten ook een handig referentiewerk voor wie pedagogiek studeert, voor wie pedagogisch werkzaam is of voor wie interesse heeft in het pedagogisch denken van de 20ste eeuw.

Vraag een proefhoofdstuk in PDF-formaat aan via marketing@upl.be.

Teksten van Hannah Arendt, Klaus Mollenhauer, Paulo Freire, Jacques Rancière, Philippe Ariès, Carl Rogers, Martin Buber, Theodor Litt, Martinus Langeveld, Richard Peters, Janusz Korczak, Émile Durkheim, Michael Apple, Georg Kerschensteiner, Jerome Seymour Bruner, Michel Serres, Seymour Papert, Basil Bernstein, Paul Willis, Pierre Bourdieu, John Dewey, Alexander Sutherland Neill, Erving Goffman, Ivan Illich, Michel Foucault, Henk Michielse, Célestin Freinet, Aïda Vasquez, Fernand Oury, Lee S. Shulman, Donald Schön, Hermann Giesecke, Henry Giroux, Hans Achterhuis, Burrhus Frederic Skinner, Jean Piaget, Lev Vygotskij, Maria Montessori, Philippe Meirieu, Elliot W. Eisner, Philip J. Idenburg, Leon Van Gelder, Wim ter Horst, Paul Natorp en Jack Mezirow.

Ingeleid door Orhan Agirdag, Carlijne Ceulemans, Jan Elen, Pol Ghesquière , Mariette Hellemans, Geert Kelchtermans, Jan Masschelein, Wouter Pols, Stefan Ramaekers, Maarten Simons, Marcel Spierts, Pieter Verstraete, Wim Wardekker en Danny Wildemeersch

TER INLEIDING

DE KWESTIE VAN EMANCIPATIE
Redacteurs: Mariette Hellemans en Jan Masschelein

Inleiding

1958 Hannah Arendt
Tussen verleden en toekomst
De crisis van de opvoeding

1972 Klaus Mollenhauer
Theorieën over het opvoedingsproces
Het kind en zijn kansen

1968 Paulo Freire
Pedagogie van de onderdrukten
Het “bankconcept” van de opvoeding als instrument van de onderdrukking. Premissen en kritiek

1987 Jacques Rancière
De onwetende meester
Een intellectueel avontuur


DE KWESTIE VAN GELIJKWAARDIGHEID
Redacteurs: Stefan Ramaekers en Danny Wildemeersch


Inleiding

1960 Philippe Ariès
De ontdekking van het kind: Sociale geschiedenis van school en gezin
Over het ontstaan van een tweede opvoedingsmilieu

1960 Carl Rogers en Martin Buber
Carl Rogers in gesprek met Martin Buber
Over gelijkwaardigheid in de dialoog

1927 Theodor Litt
Leiding geven of laten groeien
Een verduidelijking van het pedagogisch grondprobleem

1945 Martinus Langeveld
Beknopte theoretische pedagogiek
Plaatsvervanging van de toekomst van het kind

1959 Richard Peters
Autoriteit, verantwoordelijkheid en onderwijs
Onderwijs als initiatie

1919 Janusz Korczak
Hoe houd je van een kind
De kinderrechtbank


DE KWESTIE VAN CURRICULUM
Redacteurs: Maarten Simons en Wim Wardekker


Inleiding

1922 Émile Durkheim
De educatie, haar aard en haar rol
Educatie, methodische socialisatie en de rol van de staat

1981 Michael Apple
De vorm van het curriculum en de logica van de technische controle
Curriculum, leraarschap en controle

1906 Georg Kerschensteiner
De waarde van productieve arbeid voor de opvoeding
Arbeid en opvoeding

1961 Jerome Seymour Bruner
Het opvoedingsproces
Het belang van structuur en de bereidheid tot leren

1991 Michel Serres
Troubadour: Enkel, dubbel en gekruist
Grootbrengen

1980 Seymour Papert
Computers en kinderen
Computers, denken en programmeren

DE KWESTIE VAN DEMOCRATISERING
Redacteurs: Carlijne Ceulemans en Orhan Agirdag

Inleiding

1971 Basil Bernstein
Klasse, codes en controle: Theoretische studies naar een sociologie van de taal
Een socio-linguïstische benadering van socialisatie: met enige verwijzing naar opvoedbaarheid

1977 Paul Willis
Leren arbeiden
Waarom arbeiderskinderen arbeidersjobs krijgen

1986 Pierre Bourdieu
Vormen van kapitaal
Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal

1916 John Dewey
Over opvoeding, onderwijs en burgerschap
De democratische opvatting van opvoeding en onderwijs

1960 Alexander Sutherland Neill
Summerhill
Opvoeden in vrijheid


DE KWESTIE VAN INSTITUTIONALISERING
Redacteur: Pieter Verstraete


Inleiding

1961 Erving Goffman
Totale instituties
Over de kenmerken van totale instituties

1971 Ivan Illich
Ontscholing van de maatschappij: Het einde van een illusie?
Fenomenologie van de school

1975 Michel Foucault
Discipline, toezicht en straf: De geboorte van de gevangenis
De middelen voor een goede dressuur

1977 Henk Michielse
De burger als andragoog: Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972)
De crisis van het andragogisch werk (1965-1972)

1949 Célestin Freinet
Pedagogie van het werk
Op zoek naar een pedagogie van het werk

1971 Aïda Vasquez en Fernand Oury
Van coöperatieve klas naar institutionele pedagogiek: Naar zelfbeheer in de onderwijspraktijk
De open school


DE KWESTIE VAN PROFESSIONALISERING
Redacteurs: Geert Kelchtermans en Carlijne Ceulemans


Inleiding

1986 Lee S. Shulman
Kennisontwikkeling in onderwijs
Het ontbrekende paradigma

1983 Donald Schön
De reflectieve practicus. Hoe professionals denken in actie
Reflectie-in-actie

1987 Hermann Giesecke
Pedagogiek als beroep: Grondvormen van pedagogisch handelen
De professioneel “pedagogische relatie”

1985 Henry Giroux
De leerkracht als transformatieve intellectueel
Naar een andere kijk op het werk van leerkrachten

1979 Hans Achterhuis
De markt van welzijn en geluk
Professionalisering


DE KWESTIE VAN VORMBAARHEID
Redacteurs: Jan Elen en Wouter Pols

Inleiding

1948 Burrhus Frederic Skinner
Walden Twee
Gedragsregulering als sociale utopie

1966 Jean Piaget
De psychologie van het kind
De factoren van de mentale ontwikkeling

1935 Lev Vygotskij
Cultuur en ontwikkeling
De dynamiek van de verstandelijke ontwikkeling van de leerling in relatie tot het onderwijs

1949 Maria Montessori
Aan de basis van het leven
De absorberende geest

2004 Philippe Meirieu
School houden, voor de klas staan
Tussen opvoedbaarheid en vrijheid, tussen de almacht van de volwassene en de onmacht van de leraar


DE PEDAGOGIEK: EEN KWESTIE
Redacteurs: Danny Wildemeersch, Geert Kelchtermans en Pol Ghesquière


Inleiding

1979 Elliot W. Eisner
De pedagogische verbeelding – Over het ontwerpen en evalueren van schoolprogramma’s
Een “laatste” woord

1971 Philip J. Idenburg
Theorie van het onderwijsbeleid
Relatieschema van het schoolwezen

1962 Leon Van Gelder
Een oriëntatie in de orthopedagogiek: Capita orthopedagogica et orthodidactica
De omschrijving der orthopedagogiek als deel van de pedagogiek

1980 Wim ter Horst
Algemene orthopedagogiek: Proeve van een theorie-concept
Problematische opvoedingssituatie (P.O.S.)

1909 Paul Natorp
Sociale pedagogiek. Theorie van de wilsvorming op basis van de gemeenschap
Opvoeding en gemeenschap

1978 Jack Mezirow
Perspectief Transformatie
Over de ontwikkeling van nieuwe betekenisperspectieven

 


Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 × 35 mm

532 pages

ISBN: 9789462701496

Publication: January 29, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 126240

Jan Masschelein is gewoon hoogleraar wijsgerige pedagogiek, verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven.
Dat is pedagogiek moet gekoesterd worden en hoort thuis in alle leraarslokalen en scholen als voedingsbron voor reflectie op het eigen handelen. Door de hardcore vormgeving kan het onbeschadigd door vele raadplegende lezershanden passeren. Het is daarnaast een welgekomen pedagogisch tegengewicht tegen populair en sloganmatig denken over onderwijskwaliteit en de daarmee verbonden overschatte ambities van onbegrensde meetbaarheid van prestaties en leerlinggedrag.
Roger Standaert, Impuls, 2019-2020/4

 
'Dat is pedagogiek' is een lezenswaardig hebbeding dat recht doet aan de rijkdom van haar onderwerp.
Werner van de Vrede, Vakbl Soc Werk 21, 32–34 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0812-3

 
Voor mij was het een feest der herkenning, waarbij ik niet zelden ook de teksten opzocht in mijn eigen bibliotheek en vaak weer uren met die tekst en omringende tekstgedeelten in de weer was. Het zijn stuk voor stuk klassieke teksten en ieder voor zich zijn ze van buitengewoon belang geweest in debatten in de 20ste eeuw. Debatten overigens, die niet zelden in tamelijk gescheiden wetenschappelijke en maatschappelijke nissen plaatsvonden.
Siebren Miedema, Pedagogiek, VOL. 39, NO. 3, 2019

 
Voor studiegroepen over deze (of aanverwante) kwesties is het prachtig materiaal om in te grasduinen
Saskia van Oenen, PIP nr 110, september 2019