Aandacht! Aandacht!

Aandacht en verstrooiing in het Gentse Grand Théâtre, Café-concert en Variététheater, 1880–1914

Evelien Jonckheere

Regular price €39.50 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

Eerste publicatie over het Gentse variététheater in de negentiende eeuw
In 1898 breekt in Gent een theatercrisis uit. Het officiële Grand Théâtre loopt leeg terwijl de café-concerten en variététheaters als paddenstoelen uit de grond schieten. Zij weten met hun ‘variétés’ heel wat toeschouwers te bekoren.

Aan de hand van onuitgegeven archiefmateriaal over de programmatie, de speelstijl, de technologie, de architectuur en de houding van de toeschouwer in de Gentse provinciestad tussen 1880 en 1914 analyseert de auteur de toenmalige kijkervaring en vergelijkt zij het populaire vermaak met het officiële theater. Waarom werd de ‘aandachtige’ houding in het officiële theater als ‘gezond’ beschouwd en de ‘verstrooiing’ van de café-concerten en variététheaters als ‘ziekmakend’? En wat vertelt deze zogenaamde ‘problematiek van de aandacht’ over een provinciestad als Gent in het fin-de-siècle?

In dit bekroonde werk belicht Evelien Jonckheere de unieke geschiedenis van het Gentse variététheater in de negentiende eeuw. Nooit voorheen verscheen in België een wetenschappelijke publicatie integraal over deze historische amusementsvorm.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).
DANKWOORD

INLEIDING

DEEL 1: AANDACHT IN HET GRAND THÉÂTRE
De aandachtige toeschouwer in het Gentse Grand Théâtre

Hoofdstuk 1: Aandacht spraktijken in het Grand Théâtre
Programmatie en stijl
Technologie en architectuur
Nieuwe houding bij de toeschouwer

Hoofdstuk 2: Verspreiding van een disciplinerend aandacht sregime
Aandachtspraktijken buiten de theaterzaal
Wetenschap in dienst van het disciplinerende aandachtsregime

Hoofdstuk 3: Het aandachtige individu
Therapie ter promotie van de aandacht
Sociale dimensie van de aandachtspraktijken
 
DEEL 2: VERSTROOIING IN HET CAFÉ-CONCERT
De verstrooide toeschouwer: van de kermis naar café-concert 59

Hoofdstuk 1: Verstrooiing in het Gentse café-concert
Programmatie en stijl
Technologie en architectuur
Verstrooide houding van de toeschouwer

Hoofdstuk 2: Verstrooiing en de stad
Handel en attractie
Verstening van de verstrooiende attracties

Hoofdstuk 3: Het verstrooide individu
Pathologie van de verstrooiing
Sociale dimensie van het café-concert

DEEL 3: TUSSEN AANDACHT EN VERSTROOIING IN HET VARIÉTÉTHEATER
Het variététheater in het Nouveau Cirque, voor elk wat wils

Hoofdstuk 1: Tussen aandacht en verstrooiing
Ambivalente programmatie
Technologie en architectuur
Ambivalente houding van de toeschouwer

Hoofdstuk 2: Ambivalentie in de stad
Opkomst van het massavermaak
Tussen oud en nieuw

Hoofdstuk 3: Ambivalente moderniteit en het individu
Het ziekmakende fin-de-sièclegevoel
Sociale dimensie van het variététheater

BESLUIT

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

NOTEN

HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN

BIBLIOGRAFIE

Format: Monograph - paperback

Size: 230 × 170 mm

212 pages

ISBN: 9789462701007

Publication: May 03, 2017

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 115860

Evelien Jonckheere promoveerde in 2014 aan de vakgroep Kunstwetenschappen van de UGent. Haar proefschrift, waarop deze publicatie is gebaseerd, werd in 2015 bekroond met de Cultuurprijs voor kunstgeschiedenis en archeologie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Aandacht! Aandacht! is een werk dat niet alleen licht schijnt op het nog altijd onderbelichte low brow-entertainment zoals dat in het variététheater, maar dit ook nog verbindt met de high brow-cultuur van het Grand Théâtre. Op deze manier geeft Jonckheere mooi weer hoe er in de negentiende eeuw een spanningsveld bestond tussen aandacht en verstrooiing in de Gentse theaters en hoe deze theaters zelf een actieve rol hadden in het vormen en sturen van de verschillende aandachtspraktijken.
Veerle Driessen, De Moderne Tijd, http://demodernetijd.nl/boekzaal/jonckheere-2017-driessen/

 
Jonckheere’s studie van deze Gentse theaters en spektakels [is] verfrissend en mag die een stimulans zijn om deze te weinig gekende wereld ook voor andere steden nader in kaart te brengen
BMGN - Low Countries Historical Review | Volume 133 (2018) | review 14