Wetenschap als roeping

Een geschiedenis van de Leuvense faculteit voor wetenschappen

Geert Vanpaemel

Regular price €25.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - paperback

VIEW Monograph - ebook
Van katholieke propaganda en maatschappelijk belang tot wetenschappelijk onderzoek. Horen de natuurwetenschappen thuis aan een universiteit? Van bij haar oprichting in 1817 heeft de Leuvense faculteit voor wetenschappen moeten strijden om haar bestaan te rechtvaardigen. Daarbij moest ze steeds opnieuw het juiste evenwicht vinden tussen katholieke propaganda, maatschappelijk nut en zuivere wetenschap. Pas op het einde van de negentiende eeuw slaagde ze erin het roer in eigen handen te nemen. Wetenschappelijk onderzoek werd voortaan de norm. Sindsdien staat de faculteit vooraan in de verwetenschappelijking van de universiteit. Dit boek vertelt het verhaal van de Leuvense faculteit voor wetenschappen en haar steeds wisselende relatie tot universiteit en maatschappij.
Inleiding

1| Kind van Napoleon
Wetenschap aan de Oude Universiteit
Een nieuwe faculteit naar Frans model
De faculteit voor wis- en natuurkundige wetenschappen
De hoogleraren
De collecties
Bilan

2| Onderwijs, discipline en morele opvoeding
Een terugkeer naar de Oude Universiteit?
De kleinste faculteit
Katholieke wetenschap
De ingenieurs doen hun intrede
De grenzen van de groei

Intermezzo - Wetenschap tussen Kerk en Staat

3| Tempel der wetenschap
Het Duits model in Leuven
De professoren laten van zich horen
De katholieke achterban
De wet van 1890

4| Vaders en zonen
Het Carnoy Instituut
Erfgenamen
Van het laboratorium naar het open veld
De weg naar de praktijk
Voorbij de nationale horizon
Wetenschappelijke bloei

Intermezzo - Meisjes in het lab

5| Waarheid en Wetenschap
De priester-hoogleraar
Henry de Dorlodot, het darwinisme en de katholieke orthodoxie
Georges Lemaître en Deus absconditus
Katholieke cultuur en wetenschap

Intermezzo - Doctor of leraar?

6| Een eigen weg
Generatieverschillen
Vernederlandsing
Campus Heverlee
Wetenschap en samenleving
Gedreven door nieuwsgierigheid

Bibliografie

Format: Monograph - paperback

Size: 240 × 160 mm

208 pages

ISBN: 9789462701021

Publication: April 24, 2017

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 115002

Geert Vanpaemel is emeritus professor wetenschapsgeschiedenis aan KU Leuven. Geert Vanpaemel is professor emeritus of the history of science at KU Leuven.
De auteur brengt een veelzijdig, volledig en erg boeiend verhaal.
Sam Van Clemen, Tijdingen uit Leuven, 2017, nr 2, november
  Tijdingen uit Leuven
Het boek bevat een schat van zeer waardevolle informatie. Het is zeer leesbaar en kritisch geschreven. Het oorspronkelijk bronmateriaal van de vele geciteerde uitspraken is bewust niet opgenomen. Normaal gesproken zou dat een reden van kritiek kunnen zijn, maar de auteur is zulk een deskundig wetenschapper, dat er geen reden is om zich hierover zorgen te maken.
Hendrik Deelstra, Studium 10/2 (2017)

  Studium
Ce livre sur l’histoire de la Faculté des Sciences en est un excellent exemple : bien qu’il soit relativement concis, il explique de manière compréhensible comment la Faculté des Sciences de Louvain a dû lutter pour justifier son existence. En outre, l’auteur explique de manière convaincante toutes les dimensions de l’exercice d’équilibre entre propagande catholique, utilité sociale et science pure.
Contemporanea, Jaargang XXXIX — Jaar 2017 — Nummer 3

  Contemporanea
Leuvense wetenschapsfaculteit stimuleert al 200 jaar “roepingen”. “Onderzoeksmentaliteit drijft op verwondering”
“De propedeutische Leuvense wetenschapsfaculteit van weleer is bij haar tweede eeuwfeest uitgegroeid tot een performante onderzoeksgemeenschap”, oordeelt Geert Vanpaemel. In 'Wetenschap als roeping' beschrijft de wetenschapshistoricus hoe menig (priester-)hoogleraar tegelijk doordrongen is geweest van het geloof en een professioneel ideaal, zonder beide te vermengen.
Tertio, 27 september 2017, nr 920

  Tertio