Levensrituelen. Geboorte en doopsel

Edited by Lambert Leijssen

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

De geboorte van een nieuw mens wordt in alle samenlevingen en culturen omringd met traditionele gebruiken en rituelen. In de christelijke gemeenschappen viert men van oudsher het kinderdoopsel als opnameritueel. De betekenis van de geboorterituelen en het doopsel wordt in dit boek vanuit verscheidene disciplines onderzocht. In twintig bijdragen, krijgt de lezer een genuanceerd inzicht in de functies van de geboorterituelen en het doopsel. Nooit voorheen werden geboorte en doopsel zo multidisciplinair benaderd en geduid: van Centraal-Afrika tot Groot-Antwerpen, met invalshoeken vanuit etnografie en filosofie, geschiedenis en volkskunde, comparatieve godsdienstwetenschap, sociologie en theologie.

Ten geleide

 1. Antropologische en psychofilosofische benadering
  Kabemba Mufuta, Geboorteriten in Centraal-Afrika
  Jean-Marie Jaspard, Geboorte en doopsel vanuit psychofilosofische hoek bekeken
  Rik Pinxten, Geboorte en doopsel. Een visie van een antropoloog en vrijzinnige

 2. Kerkhistorische en volkskundige benadering
  Adelbert Denaux, De (kinder)doop in de vroege Kerk
  Jozef Lamberts, De doopviering tijdens de middeleeuwen
  Michel Cloet, Het doopsel in de Nieuwe Tijd (ca.1600 - ca. 1800)
  Lieve Gevers, Het doopsel in de Nieuwste Tijd (1830-1960)
  Stefaan Top, Als de ooievaar komt ... Volksculturele facetten van zwangerschap, geboorte en doopsel
 3. Comparatieve benadering
  Luc Dequeker, De initiatieritussen in het jodendom
  Fatima Goudman en Monique Renaerts, De initiatieritus in de islam
  Lambert van Dinteren, De doop in de orthodoxe Kerken
  Willy Willems, De kinderdoop in de Reformatie
  H.R. Boudin, De doop in de anglicaanse Kerk
 4. Reflecties op de binnenkerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot geboorte en doopsel
  Anne Van Meerbeeck, Dopen: waarom niet? Een sociologische verkenning van de betekenis van dopen in Vlaanderen
  Lieven Vandekerckhove, Het peterschap: van kerkelijk naar familiaal instituut
  Piet Stevens, Het doopsel in het wetboek van 1983
  Jozef Lamberts, De liturgie van het kinderdoopsel van Vaticanum II
  Lambert Leijssen, Sacramentologische reflectie op het kinderdoopsel
  Johan Govaerts, De pastorale begeleiding naar aanleiding van de kinderdoop. Situatie, beleid en vorming
  Paul Pas, Pastoraal rond het kinderdoopsel

Slotbeschouwingen

Bibliografie

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061867722

Publication: January 01, 1996

Series: KADOC-Studies 20

Languages: Dutch; Flemish

Download: https://books.google.be/books/about?id=cdovDwAAQBAJ&redir_esc=y