Cultuur, religie, geloof

Antoine Vergote

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Met het aanbieden van de volledige tekst van de lezingen die A. Vergote in februari 1989 heeft gehouden in het kader van de Albert Dondeyne-Leerstoel, komt deze laatste tot zijn eerste volwaardige publicatie. Het leek daarbij niet overbodig de figuur van professor Dondeyne nog even kort te belichten, zeker niet wanneer men aan de jongere lezers denkt. De wijze lag voor de hand: professor Vergote zelf heeft destijds in de Ephemerides Theologicae Lovanienses een In memoriam geschreven, dat ook de ouderen, die Dondeyne persoonlijk gekend hebben, ten zeerste zullen waarderen. Uit het Frans vertaald, gaat het hier de tekst van de lezingen vooraf. De laatste lezing, die in het Engels werd voorgedragen, werd door de auteur zelf in het Nederlands herschreven.

Mgr. Albert Dondeyne - Cultuur, religie, geloof

Godsgeloof in een a-theïstische cultuur;

Van religieuze cultuur tot religiositeit zonder religie;

Het monotheïsme: een historisch breukmoment.

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061863106

Publication: January 01, 1989

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45674

Download: https://books.google.be/books/p/leuven_university_press?q=&hl=nl&vid=9789061863106&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=y

Antoon Vergote (1921), priester, doctor in de theologie en de filosofie, psychoanalyticus, emeritus professor aan de KU-Leuven, auteur van talrijke belangrijke werken over de verhouding tussen psychoanalyse en geloof, onder meer : 'Godsdienstpsychologie' (1966), 'Het huis is nooit af' (1974), 'Bekentenis en begeerte in de religie' (1978), 'Religie, geloof en ongloof' (1984), 'Het meerstemmige leven' (1987).