De beheersing van de woordvorming

Een sociolinguïstisch onderzoek bij Vlaamse dertienjarigen

W. Smedts

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

1. Woordvorming

2. De verwerving van de woordvorming

3. Een onderzoek naar de verwerving van de woordvorming

4. Structuur en inhoud van de woordvormingstest

5. Linguïstische bespreking van de resultaten

6. Sociolinguïstische bespreking van de resultaten

7. Slotbeschouwingen

Geciteerde literatuur

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061862222

Publication: January 01, 1986

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series C: Linguistica 2

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45690

Download: https://books.google.be/books?id=n9KUTbZZVTsC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false