Taoïsme

Een weg van Oost naar West?

Edited by Bart Raymaekers and Gerd Van Riel

Regular price €13.00 (including 6% VAT) Sale

Edited volume - ebook - PDF

"Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera". Deze visionaire uitspraak van Napoleon I lijkt actueler dan ooit. China is ‘in'. Niet alleen het numerieke overwicht van de Chinezen in de wereldbevolking, maar vooral de enorme economische expansie en de voorzichtige politieke openheid in China maken dat het Westen ‘plots' de Chinese realiteit heeft ontdekt. Om de Chinezen en hun traditionele leefwijzen beter te doorgronden heeft men ook in toenemende mate belangstelling voor de Chinese cultuur. Het confucianisme, taoïsme en andere bronnen van Oosterse wijsheid worden stilaan ontdaan van de esoterie die er vroeger rond hing in het Westen, en beetje bij beetje wordt de intrinsieke waarde ontdekt van de Oosterse cultuurtradities. Taoïsme, een weg van Oost naar West? wil een bijdrage leveren aan de vruchtbare interactie tussen het Oosterse en het Westerse denken, zonder in simplismen of veralgemeningen te vervallen. Kan ons Westers rationaliteitsbegrip (de logos) worden gehanteerd binnen de context van het taoïsme? Kunnen wij Westerlingen deze Oosterse filosofie verstaan met het begrippenapparaat dat ons eigen is? Na een inleidende reflectie op de interacties tussen Oost en West door Sander Griffioen, gaan de auteurs van deze bundel in op drie grote vragen. Patricia De Martelaere onderzoekt hoe het taoïsme kan worden gevat in de (Westerse) termen van het Goede, het Schone en het Ware. Carine Defoort gaat in op de taoïstische wijsheidsliteratuur en zoekt aanknopingspunten met de Westerse wijsheid. Lloyd Haft, ten slotte, gaat dieper in op de vraag of en hoe het Oosterse begrippenapparaat kan functioneren in de vertaling van het Westerse cultuurgoed. De teksten van Carine Defoort, Patricia De Martelaere en Lloyd Haft zijn herwerkte versies van de lezing die zij presenteerden ter gelegenheid van Studiedag 2007 van het Wijsgerig Gezelschap Leuven.

Inhoudstafel


Woord vooraf

 

China: dichtbij, veraf en anders

Poging tot ordening

Sander Griffioen

Interculturele filosofie

Natuurlijke theologie

Opzet

Hegel

De andere wereld Herkenning

Gedeeld leven

Conclusie

Bibliografie

 

De Tao: het Ene, het Ware en het Goede?

Patricia De Martelaere

Inleiding

Kosmologie

Epistemologie

Moraal

 

Meesters en leerlingen in Zhuangzi:

Taoïstisch onderricht in ‘zorg voor zichzelf’

Carine Defoort

Het model van de Chinese geneeskunde

Op zoek naar Zhuangzi’s vorm van onderricht

Liezi, de sjamaan en meester Kalebas

Wie is de meester?

Verloop van het onderricht

Vorm en inhoud

 

De Dao als Logos in een Chinese Vertaling

van het Nieuwe Testament

Lloyd Haft

Een alternatieve dao? – Het neo-confucianisme

Dao: hoe moet ik je/hem/haar/het noemen?

Een nieuw woord: wat houdt eenzijn in?

Een vertaling die herlezen wil worden

Format: Edited volume - ebook - PDF

92 pages

ISBN: 9789461660152

Publication: May 10, 2008

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 52092

Bart Raymaekers is professor in moral philosophy and philosophy of law at the Institute of Philosophy, KU Leuven. Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan KU Leuven. - Hoger Instituut van Wijsbegeerte, KU Leuven
Gerd Van Riel is professor of ancient philosophy at the KU Leuven Institute of Philosophy. Gerd Van Riel is als gewoon hoogleraar antieke filosofie verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (De Wulf-Mansioncentrum) van de KU Leuven. Zijn specialisatiedomein is de filosofie van Plato en de Platoonse traditie.