Stadsgeschiedenis 17 (2022) 1

Edited by Tijdschriftredactie

Regular price €15.00 (including 6% VAT) Sale

Journal - e

VIEW Journal - print
Stadsgeschiedenis is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor onderzoek, reflectie en debat over de stad en haar geschiedenis. De aanpak is interdisciplinair en gericht op een breed scala aan thema’s.

Verschijnt jaarlijks in twee afleveringen
Print ISSN: 1872-0676
Online ISSN: 2736-7762

Jaarlijkse abonnementsprijzen (print + online)*
Institutioneel   € 60,00
Individueel     € 35,00
Student           € 30,00

Losse nummers print: € 20,00 (excl. portkosten)
Losse nummers digitaal: € 15,00

* Abonnementsprijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten voor abonnees binnen de Benelux. Voor abonnees buiten de Benelux worden verzendkosten aangerekend.

Neem contact op via orders@upl.be om in te tekenen op een abonnement.
Voor meer informatie, ga naar www.upl.be/Stadsgeschiedenis.


JEANNETTE KAMP EN ARIADNE SCHMIDT
Eruit! Verbanningen als straf voor crimineel gedrag in Leiden en Frankfurt, 1600-1800 
 
LOUISE LEDEGEN EN MARGO BUELENS-TERRYN
Onder invloed van vertier. Stedelijke vormen van vermaak in de propagandastrijd van La ligue patriotique contre l’alcoolisme tussen 1895 en 1914  

Werk in Uitvoering
JELLE ANGILLIS
Antwerpse bouwwerven belicht. De naoorlogse bouwwerf als een veelzijdige afspiegeling van de evoluerende bouwpraktijk

Review
PIETER MARTENS
Nieuwe inzichten over de stadsplannen van Jacob van Deventer (ca. 1545-1575)  

Abstracts
Personalia

Format: Journal - e

94 pages

ISBN: 9789461664648

Publication: May 23, 2022

Series: Stadsgeschiedenis

Languages: Dutch; Flemish