Wiskunde voor economen: concepten en technieken uit de lineaire algebra - Tweede editie

Johan Quaegebeur, Wim Schoutens, Naci Tanrıöven, and Paulien Vandereyt

Regular price €34.90 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

TWEEDE EDITIE 

. Helder inzicht in de basisconcepten en technieken uit de lineaire algebra
. Toegankelijk voor studenten met een bescheiden wiskundige vooropleiding
. Bijzondere aandacht voor toepassingen in economische contexten
. Inclusief oefeningen om de behandelde concepten en technieken te toetsen

Zonder een minimale basiskennis van wiskundige concepten en technieken blijft economie een ontoegankelijke discipline. In dit boek worden op een heldere en didactische wijze de basisbegrippen en -technieken uit de lineaire algebra besproken die essentieel zijn in een academische opleiding in de economie. De nadruk ligt hierbij op het begrijpen en kunnen toepassen van theoretische concepten zoals functies en rijen, matrices en stelsels en elementaire (ruimte)meetkunde. In elk hoofdstuk worden de aangebrachte begrippen uitgebreid geïllustreerd met (bedrijfs)economische toepassingen.

Wiskunde voor economen: concepten en technieken uit de lineaire algebra is een onmisbaar referentiewerk voor studenten in een economische opleiding.

Module 1: Wiskundig taalgebruik en notaties

1. Wiskundig taalgebruik

2. Notaties uit de verzamelingenleer

3. Begrippen en notaties uit de logica

4. Opdrachten

 

Module 2: Getallenverzamelingen

1. De getallenverzamelingen ℕ, ℤ en ℚ

2. De reële getallen ℝ

3. De ruimte ℝn

4. Opdrachten

 

Module 3: Functies

1. Het functiebegrip

2. Grafische voorstellingen van functies

3. Operaties op functies

4. Opdrachten

 

Module 4: Rijen en limieten van rijen

1. Rijen

2. Het limietbegrip

3. Limieten en orde

4. Limieten en bewerkingen met rijen: rekenregels

5. Opdrachten

 

Module 5: Lineaire functies, eerstegraadsfuncties

1. Lineaire functies van ℝn naar ℝm

2. Eerstegraadsfuncties van ℝn naar ℝm

3. Opdrachten

 

Module 6: Lineaire stelsels

1. Wat is een stelsel?

2. Gauss(-Jordan)methode

3. Oplosbaarheidcriterium

4. Lineaire marktevenwichtsmodellen

5. Opdrachten

 

Module 7: Matrixalgebra

1. Matrices

2. Rekenen met matrices

3. Inverteerbare matrices

4. Dynamische modellen en matrices

5. Opdrachten

 

Module 8: Determinanten

1. Definitie en betekenis

2. Eigenschappen

3. Opdrachten

 

Module 9: Eigenwaarden en eigenvectoren

1. Motivatie en definitie

2. Berekenen van eigenwaarden en eigenvectoren

3. Diagonaliseerbaarheid

4. Toepassing

5. Opdrachten

 

Module 10: Elementaire meetkunde

1. Meetkunde in het vlak

2. Meetkunde in de ruimte

3. Opdrachten

 

Oplossingen van de opdrachten

Index


Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 × 15 mm

276 pages

ISBN: 9789462703018

Publication: June 02, 2022

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 148528

Johan Quaegebeur is hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven.
Naci Tanriöven is master Handelsingenieur en geeft les in het secundair onderwijs. Van 2014 tot 2020 was hij praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.
Paulien Vandereyt is master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en geeft les in het secundair onderwijs. Van 2016 tot 2021 was zij praktijkassistent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.
Wim Schoutens is hoogleraar verbonden aan het Departement Wiskunde van de KU Leuven.