Van hof naar kapel

Franse air-de-courmelodieën in zeventiende-eeuwse liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden

Tine de Koninck

Regular price €65.00 (including 6% VAT) Sale

Monograph - hardback

Hoe air-de-courmelodieën aan populariteit wonnen in de Zuidelijke Nederlanden

Zeventiende-eeuwse geestelijke liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden bevatten opvallend veel liederen op air-de-courmelodieën. Om de katholieke bevolking het geloof te laten uitzingen, schreven geestelijken volgens het principe van contractuur nieuwe liedteksten op airs de cour, contemporaine profane liederen gecomponeerd door roemrijke musici aan het Franse hof. Het boek legt een interessant spanningsveld bloot: enerzijds veroordeelde de Kerk de air de cour als profane modetrend in de muziek en anderzijds gebruikte ze die zelf wel voor eigen doeleinden. De auteur onderzoekt daarbij hoe het liedgenre onze gewesten bereikte en hoe de liederen aan populariteit wonnen en zich verspreidden in onze liedcultuur.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Format: Monograph - hardback

Size: 240 × 160 mm

430 pages

ISBN: 9789463886727

Publication: September 01, 2023

Series: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden

Languages: Dutch; Flemish

Tine De Koninck is doctor in de Nederlandse letterkunde (vroegmoderne tijd) verbonden aan de Universiteit Antwerpen.
Met dit boek brengt Tine de Koninck de diepgaande invloed van de Franse air-de-courmelodieën op de zeventiende-eeuwse geestelijke liedcultuur van de Zuidelijke Nederlanden voor het eerst in kaart. Ze verkent de wegen waarlangs de airs de cour de Zuidelijke Nederlanden bereikten en gaat vervolgens na hoe dit frivole repertoire via de contrafactuur dienstbaar werd gemaakt aan vroomheid en geloof. Op een virtuoze wijze weet De Koninck literatuurwetenschap en musicologie met elkaar te combineren, en toch laat haar glasheldere betoog de lezer geen ogenblik in de steek.
Frank Willaert, Universiteit Antwerpen