Taal en de wereld

Edited by Wim Coudenys

Regular price €19.00 (including 6% VAT) Sale

Trade book - ebook

VIEW Trade book - paperback

Pleidooi voor het belang van taal in de maatschappij

Talen staan in de hoek waar de klappen vallen. Ze worden weggezet als een zogenaamde zachte wetenschap met weinig maatschappelijke relevantie, en de kennis ervan gaat bijgevolg met rasse schreden achteruit. Men vergeet echter dat zonder ‘taal’ er van wetenschap of sociale media überhaupt geen sprake zou zijn. En is er in tijden van nationaal eigenbelang en fake news net geen nood aan méér talenkennis en beter inzicht in talen?

Deze bundel wil de actualiteit van taal en talen in de verf zetten. Welk aandeel hebben talen in de economie? Gaat ons talenonderwijs erop achteruit? Bepalen tolken de uitkomst van rechtszaken? Hoe vrij is president Trump om te tweeten wat hij wil? Hoe ontstaat gebarentaal? Wat is de relatie tussen taal en cultuur in de Arabische wereld en in Mexico? Waarom was Antwerpen het kennis- en vertaalcentrum van de 16e eeuw? Hoe afhankelijk is geschiedschrijving van taal? Wat betekent taal voor een meertalig schrijver als Italo Svevo?

Taal en de wereld geeft de lezer recente en verrassende inzichten over de rol van taal in wetenschap, onderwijs, politiek, maatschappij en geschiedenis.

"Nieuwsgierigheid is de sleutel tot alles: stel vragen (een talige activiteit!) en ga op zoek naar antwoorden (ook zoiets ‘taligs’…).", Wim Coudenys


Je zegt wat je ziet! Of is het omgekeerd? 
Over taal en de wereld
Wim Coudenys

1. Rekenen op taal 
Hoeveel kost taal en wat is de impact op onze economie?
Frieda Steurs

2. (Ver)horen van anderstalige minderjarigen 
De tolk als teamplayer
Maarten Wijnants, Heidi Salaets & Katalin Balogh

3. Frans eerste vreemde taal en Engels tweede vreemde taal? Of toch niet? 
Een blik op de Engelse en Franse taalvaardigheid van jongeren in Vlaanderen.
Elke Peters, Ann-Sophie Noreillie, Eva Puimège

4. Als gesproken taal niet vanzelfsprekend is 
Van home signing tot volwaardige gebarentalen
Myriam Vermeerbergen

5. Het Arabisch: taal, macht en identiteit
Helge Daniëls

6. De Zuidelijke Nederlanden als vertaalcentrum in de zestiende en de zeventiende eeuw 
Lieve Behiels & Werner Thomas

7. Malinche, tolk van Cortés 
Een blik op de historische figuur en de mythe in kunst en literatuur
An Van Hecke

8. Tweet… tweet… on the Donald beat 
De vrijheid van meningsuitingsclausule in het eerste amendement van de Amerikaanse Bill of Rights en de tweets van Donald Trump
Marion Huibrechts

9. Geschiedenis = taal? 
Over het gevecht om de waarheid sinds de ‘linguistic turn’
Wim Coudenys

10. Italo Svevo, zijn Triëst en Bekentenissen van Zeno 
Inge Lanslots

Format: Trade book - ebook

Size: 230 × 170 mm

204 pages

ISBN: 9789461663344

Publication: August 30, 2021

Languages: Dutch; Flemish

Wim Coudenys is docent Russische en Europese geschiedenis en cultuur aan de KU Leuven en vice-decaan voor internationale relaties aan de Campus Antwerpen.
In deze interessante bundel doen wetenschappers uit de doeken hoe taal in hun specialisme werkt en wat onderzoek daarover aan het licht brengt. Hoe komt het toch dat het Frans zo slecht beklijft bij onze scholieren? Wist je dat gerechtstolken het verschil kunnen maken bij het verhoor van getraumatiseerde kinderen? Beschrijft de geschiedschrijving de historische werkelijkheid of is ze eigenlijk ook fictie? Deze en andere recente inzichten zijn verplichte literatuur voor diegene die bij voorbeeld weerwerk moeten geven tegen de aanname dat taal als zachte sector weinig noemenswaardig politiek, economisch of wetenschappelijk belang heeft. Niets is minder waar, want taal is zelfs de ruggengraat van de moderne wereld.
Jan Bonne, Impuls, jaargang 50 nr. 1, september - oktober 2021