Naar leeuweriken grijpen

Leuvense opstellen over metafysica

Martin Moors and Jan Van Der Veken

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Ten geleide
J. Van der Veken

Deel 1: Het metafysische project

De 'Metafysiek van het zijn' opnieuw bekeken
I. Verhack

Het voorzetsel van de Metafysica
S. De Bleeckere

Van metafysica tot logica. Hegels kritiek van de traditionele metafysica
P. Cruysberghs en L. De Vos

De lotgevallen van de metafysica in de Moderne Tijd
H. De Dijn

Deel 2: Hedendaagse aanzetten

Metafysiek en ethiek in het spoor van E. Levinas
L. Bouckaert

Metafysica als speculatieve filosofie bij Whitehead
A. Cloots

Husserl en Heidegger over de fenomenologische reductie en het fenomeen van het zijn
R. Bernet

Deel 3: Metafysica en religie

De Metafysica en het Godsprobleem. Een dialoog met Martin Heidegger
J. Van de Wiele

Het noemen van Gods naam: "Hij die is". Over Filosofie en Openbaring
M. Moors

Wereldbeeld en paradijsmuur
J. Decorte

Format: Edited volume - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789061865964

Publication: January 01, 1994

Series: Wijsgerige Verkenningen 13

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 46042

Download: https://books.google.be/books/p/leuven_university_press?q=&hl=nl&vid=9789061865964&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=y

Martin Moors is Professor of Metaphysics and Philosophy of Religion and Head of the Department of Metaphysics and Modern Philosophy at the Institute of Philosophy at KU Leuven.