De Belgische natie viert: de Belgische nationale feesten (1830-1914)

Jeroen Janssens

Regular price €0.00 Sale

Monograph - free ebook - PDF

Hoofdstuk I:
België in rouw of aan het feest: de Septemberfeesten in het teken van de Revolutie en haar martelaars (1831-1847)

Hoofdstuk II:
Kunst en de nationale feesten: een wederzijdse dienstbaarheid in het teken van de Belgische glorie

Hoofdstuk III:
De tanende glorie van de Revolutie en haar herdenkingsviering: het geslaagde 'huwelijk' tussen de monarchie en de grondwet (1848-1866)

Hoofdstuk IV:
De historische optocht en het ridderspel: een levendige en 'theatrale' evocatie van het nationale verleden

Hoofdstuk V:
September of Augustus: de nationale feesten op zoek naar een nieuwe invulling (1867-1889)

Hoofdstuk VI:
Mise-en scène van de macht: het banket en de militaire optocht

Hoofdstuk VII:
De Jubelviering en de heropleving van de Septembertraditie: de levensbeschouwelijke tegenstellingen en de opkomst van deen Vlaams en Waals identiteitsbesef als stoorzenders van het succes van de nationale feesten (1890-1914)

Hoofdstuk VIII:
De Belgische industrie en techniek: de verheerlijking van het moderne België

Besluit

Bibliografie

Register van persoonsnamen

Lijst van illustraties

Format: Monograph - free ebook - PDF

Size: 240 × 160 mm

ISBN: 9789058671752

Publication: October 31, 2001

Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 26

Languages: Dutch; Flemish

Stock item number: 45688

Download: https://books.google.be/books?id=hld2ptbPo2AC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false