Een erfenis van heilig hout

De neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen

Barbara Baert

Regular price €0.00 Sale

Edited volume - free ebook - PDF

Aan het einde van de vierde eeuw ontstond de overtuiging dat het kruis van Christus was teruggevonden door Helena, de moeder van Constantijn. Het was het begin van de verspreiding van ontelbare houtsplinters en van een grillige legendevorming die de gehele Middeleeuwen zou overspannen. En waar hout is, was eertijds een boom. Kon het kruis van Christus niet alleen vervaardigd zijn uit de edelste houtsoort, de levensboom? Zo werd in de twaalfde eeuw de bijbelse biografie van het kruishout ontwikkeld, waarin Seth, Salomon en de koningin van Saba een bijzondere rol speelden.

Een erfenis van heilig hout reconstrueert de West-Europese literaire en iconografische tradities die zich rond het kruishout hebben gevormd. Barbara Baert (1967) legt het volledig parcours af: de eerste getuigenissen in Jeruzalem, de prille visuele antwoorden in de Karolingische ateliers, de byzantijnse reliekhouders, tot en met de laatmiddeleeuwse retabels in de West-Europese collecties. De studie otsluit bovendien vijftiende-eeuwse monumentale cycli in Duitse en Itlaiaanse kerken, die tot op heden onbekend waren.

Wie de weg mee aflegt, stapt in de voetsporen van de reliekencultus, de kruistochten en de pelgrimages, de diplomatieke betrekkingen met het Oosten, de rol van de bedelorden aan het einde van de Middeleeuwen, enz. Want is het levenshout de drager van het middeleeuwse geheugen, dan legt Een erfenis van heilig hout de jaarringen bloot van vijftien eeuwen denkbeelden.

Hoofdstuk I
Helena en de joden. De legende van de kruisvinding

Constantijn de Grote, het kruis en de Kruisvinding
De Judas Cyriacus-legende

  Hoofdstuk II
  De Kruisvinding in de Karolingische en Romaanse kunst

  De iconografische wortels. Identiteit en verscheidenheid
  Het Maas- en Rijnland tijdens de 12de eeuw
  Ontplooiing en verrijking

   Hoofdstuk III
   Heraclitus en de Perzen. De legende van de Kruisverheffing

   Exaltatio Crucis. Wereldbeelden in conflict
   Heraclius als exemplum. Loci Sancti, kruistochten en pelgrimage

    Hoofdstuk IV
    De expansie van de Kruisvinding en de Kruisverheffing tijdens de late Middeleeuwen

    De Legenda Aurea
    Noord-Duitsland en de Duitse Orde. Tssen Tempzin en Marienwerder
    Zuid-Duitsland en het Donau-bekken. Nürnberg, de staatsinsignes en nieuwe iconografische formules
    De Nederlanden. Een periferie?Hoofdstuk V

     Van het paradijs naar Golgotha. De legende van het kruishout

     Tussen typologia en narratio
     Seth of de terugkeer naar het paradijs
     De koningin van Saba of de sibille en het kruishout

      Hoofdstuk VI
      De monumentale programma's van de Kruislegende in Italië, Duitsland en Zwitserland (1388-ca 1495)

      De Italiaanse context. traditie en innovatie
      Ten noorden van de Alpen. Vergeten en verscheiden
      Uitgeleide

       Synthese. Een erfenis van heilig hout

       Synthese. A Heritage of Holy Wood

       Bibliografische lijst
       Platenlijst
       Figurenlijst
       Verantwoording platen
       Register

       Format: Edited volume - free ebook - PDF

       Size: 240 × 160 mm

       475 pages

       ISBN: 9789058671127

       Publication: June 26, 2001

       Series: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B 22

       Languages: Dutch; Flemish

       Stock item number: 45758

       Download: https://books.google.be/books?id=mHPI5afv4zsC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

       Barbara Baert is Professor in Medieval Art and Iconology at the Katholieke Universiteit Leuven. She is the founder of the Iconology Research Group, Leuven-Utrecht ( www.iconologyresearchgroup.org).