Wetenschap voor een nieuwe wereld

Lessen voor de eenentwintigste eeuw

Edited by Pieter d'Hoine and Bart Pattyn

Regular price €44.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - hardback

VIEW Textbook - paperback

Interfacultaire lessenreeks over mens, maatschappij en wetenschap

Onze vertrouwde wereld verandert razendsnel. Terwijl het publieke debat overstemd wordt door het wapengekletter in Oekraïne en Israël sluimert in Oost-Congo al decennialang een grootschalig maar vergeten conflict. Pogingen om een einde te maken aan dit ontwrichtende geweld liepen tot nog toe spaak. Hoe kan de internationale gemeenschap bijdragen tot vredesopbouw in deze verscheurde regio? Door de aanwezigheid van waardevolle grondstoffen als kobalt, coltan en koper heeft het conflict in Congo een mondiale dimensie. De energietransitie wakkert de belangstelling in de minerale rijkdommen van de regio aan. Vormt de recente interesse van China in het Afrikaanse continent de voorbode van een nieuwe wereldorde?

Ook in andere domeinen vinden ingrijpende veranderingen plaats. De digitale revolutie en artificiële intelligentie transformeren onze omgang met taal, geld, werk en zelfs religie. Migratiestromen leiden tot een toenemende verstedelijking wereldwijd. Dichter bij huis manifesteren ze zich in een multidiverse samenleving waarin onder meer zorg en rechtspraak met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. Biedt het verleden ons aanknopingspunten om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden? Of moeten we onze hoop veeleer stellen in technologie en kunst om ons een nieuwe wereld voor te stellen?

Met bijdragen van Séverine Autesserre (Barnard College / Columbia University), Sara Van Hoeymissen (Koninklijke Militaire School), Merlijn Hurx (KU Leuven), Ben Derudder (KU Leuven), Birgitte Schoenmakers (KU Leuven), Gertjan Verdickt (KU Leuven), Frank Fleerackers (KU Leuven), Tim Van de Cruys (KU Leuven), Geert Deconinck (KU Leuven), Stéphane Symons (KU Leuven), Joris Geldhof (KU Leuven), Marijke Proesmans (KU Leuven), Nicky Dries (KU Leuven), Tim Van Hoolst (KU Leuven), Peter Rober (KU Leuven).

Format: Textbook - hardback

Size: 240 × 160 mm

300 pages

ISBN: 9789462704015

Publication: March 18, 2024

Series: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 30

Languages: Dutch; Flemish

Bart Pattyn is hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Pieter d’Hoine is hoogleraar antieke wijsbegeerte verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven. Pieter d’Hoine is Assistant Professor of ancient philosophy and intellectual history at the Institute of Philosophy, KU Leuven.