De taal van de geschiedenis

Hoe historici lezen en schrijven

Marnix Beyen

Regular price €29.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

 

NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2019-2020

· uitgewerkt stappenplan voor historische discoursanalyse
· verrijkende dialoog tussen theoretische inzichten en praktische voorbeelden
· onmisbaar voor iedereen die aan geschiedschrijving wil doen of erover reflecteert

Uniek Nederlandstalig handboek dat theorie en praktijk van historische discoursanalyse combineert
Taal is alomtegenwoordig in de constructie van historische waarheid: in de meeste bronnen die historici gebruiken, in de teksten die ze zelf op basis van die bronnen schrijven, in het gesprek dat ze erover aangaan met hun collega’s en met de maatschappij. Dit boek biedt niet alleen een grondige theoretische reflectie op dat uitgangspunt, maar staat ook uitvoerig stil bij de concrete implicaties ervan voor de geschiedschrijving. Het eerste deel bevat een uitgewerkt stappenplan voor een historische discoursanalyse, in het tweede deel wordt stilgestaan bij de keuzes die historici maken – en beter niet maken – wanneer ze de veranderlijke en ongrijpbare historische realiteit tot een tekst trachten te stollen. In elk deel versterken theoretische inzichten en praktische voorbeelden elkaar wederzijds. De lezer wordt ook uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met concrete oefeningen. Doordat theorie en praktijk voortdurend met elkaar in dialoog gaan, is dit boek zowel van belang voor wie aan geschiedschrijving wil doen, als voor wie reflecteert over de fundamenten van het vak.

Deze publicatie is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

300 pages

ISBN: 9789462701960

Publication: September 05, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Marnix Beyen doceert Hedendaagse Politieke Geschiedenis en Geschiedenis en Taal aan de Universiteit Antwerpen.