Ons verste verleden

Historisch denken over de prehistorische mens in de oude wereld

Tim Puttevils, Bart Vanmontfort, Karel Van Nieuwenhuyse, and Philip Van Peer

Regular price €17.50 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

VIEW Textbook - ebook

Lessenreeks conform de nieuwe eindtermen voor geschiedenis in de eerste graad secundair
De prehistorie blijft fascineren. Hoe verscheen onze soort ten tonele? Hoe divers waren de samenlevingen toen en welke relaties waren er met andere menselijke soorten? Hoe organiseerde de prehistorische mens zijn/haar bestaan? Hoe dacht hij/zij? Hoe verspreidde hij/zij zich? Hoe evolueerden die samenlevingen?

Op deze en andere beklijvende vragen biedt dit vierde volume in de reeks Historisch denken een antwoord gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten uit de archeologie, antropologie en geschiedenis. De auteurs zoomen in op onze vroegste voorouders, hun verspreiding over de wereld en de ontmoeting tussen de neanderthalers en anatomisch moderne mensen, evenals op evoluties ten gevolge van domesticatie en klimaatsveranderingen. Dit laat de lezer toe om, voorbij de klassieke vooroordelen en stereotype beeldvorming, inzicht te verwerven in de steeds complexer wordende prehistorische samenlevingen in de oude wereld. De wetenschappelijke stand van zaken wordt bovendien didactisch vertaald naar een twaalfdelige lessenreeks voor leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs, helemaal conform de nieuwe eindtermen voor geschiedenis waarbij historisch denken centraal staat.

Ons verste verleden is een aanrader voor geschiedenisleerkrachten, zowel in lager als secundair onderwijs, en al wie geïnteresseerd is in prehistorie, antropologie en archeologie.

Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

150 pages

ISBN: 9789462702042

Publication: April 30, 2020

Series: Historisch denken

Languages: Dutch; Flemish

Bart Vanmontfort is docent archeologie van de Lage Landen bij de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen mens en landschap bij vroeg sedentaire samenlevingen.
Karel Van Nieuwenhuyse is als hoofddocent geschiedenisdidactiek coördinator van de educatieve master cultuurwetenschappen KU Leuven. Als geschieddidacticus richt zijn onderzoek zich op historisch denken in geschiedenisonderwijs.
Philip Van Peer is professor of Archaeology at the Prehistoric Archaeology Unit of the Institute of Geo-Sciences of KU Leuven. Philip Van Peer is als gewoon hoogleraar bij de Onderzoeksgroep Archeologie KU Leuven verantwoordelijke van het Centrum voor Landschapsarcheologie. Hij won de Pioniersprijs Humane Wetenschappen 2019 met onderzoek naar de Neanderthaler in onze gebieden.
Tim Puttevils is pedagogisch begeleider cultuurwetenschappen en geschiedenis bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast is hij als praktijklector verbonden aan de educatieve master cultuurwetenschappen – vakdidactiek geschiedenis van de KU Leuven.