Alles verandert altijd

Perspectieven op literair vertalen

Edited by Lieven D'hulst and Chris Van de Poel

Regular price €25.00 (including 6% VAT) Sale

Textbook - paperback

VIEW Edited volume - free ebook - ePUB VIEW Edited volume - free ebook - PDF

 NIEUW HANDBOEK - BESCHIKBAAR VANAF ACADEMIEJAAR 2019-2020

· behandelt de belangrijkste aspecten van literair vertalen in en uit het Nederlands
· geschreven door vertaalexperts
· essentieel voor literair vertalers in opleiding
· praktische leidraad voor professionals
· geschikt voor zelfstudie

Onmisbaar handboek voor de literair vertaler
Alles verandert altijd is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Voor het eerst worden hier alle belangrijke aspecten van het literair vertalen helder en bevattelijk samengebracht: de zakelijke en financiële aspecten, de basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie.

Het boek is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers), onder eindredactie van Lieven D’hulst, hoogleraar vertaalwetenschap (KU Leuven), en Chris Van de Poel, coördinator literair vertalen (KU Leuven, campus Antwerpen). Beiden zijn lid van het wetenschappelijk comité van het ELV, een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

i.s.m. Expertisecentrum Literair Vertalen
E-boek verkrijgbaar in Open Access



Format: Textbook - paperback

Size: 230 × 170 mm

250 pages

ISBN: 9789462701939

Publication: October 11, 2019

Languages: Dutch; Flemish

Chris Van de Poel is coördinator van de opleiding literair vertalen aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven, campus Antwerpen.
Lieven D’hulst is gewoon hoogleraar Franstalige letterkunde en vertaalwetenschap aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven.